studenti
Mesto za uspešne studente

Projektovanje informacionih sistema

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)

UVOD

Osnovni zadatak jedinstvenog informacionog sistema je da ispuni potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana tj. uspostavljanjem IS treba da se obezbedi efikasan sistem prikupljanja i obrade podataka, korišćenje informacija i međusobno koordiniranje svih učesnika poslovnog procesa, kako bi se ostvarili zadaci poslovanja definisani razvojnim programom preduzeća ili ustanove.

Od informacionog sistema se očekuje da informacije isporuči:

-na vreme

-u okviru budžeta

-sa očekivanim karakteristikama

-bez grešaka, tj. u skladu sa potrebama korisnika.

Osim zahteva klijenata, današnja sistemska analiza se suočava sa stalnom promenom razvojne metodologije i tehnologije, i otporom prema promenama. Razvoj informacionog sistema je veoma složen zadatak.Uglavnom se taj proces odvija u sledećim fazama:

1) projektovanje,

2) izgradnja,

3) uvođenje i

4) funkcionisanje.

POLAZNE OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

Projektovanje informacionog sistema mora da bude zasnovano na zahtevima korisnika i prethodnoj analizi postojećeg stanja, na osnovu čega se definiše optimalna koncepcija i struktura informacionog sistema i potrebna tehnička oprema, programska oprema, organizaciona i kadrovska podrška.

Izgradnja informacionog sistema obavlja se:

– na osnovu verifikovanog projekta informacionog sistema,

– kroz nabavku hardvera i sistemskog softvera,

– izradu ili nabavku aplikativnog softvera

– obuku kadrova (za ovu fazu neophodno je uraditi dinamički plan)

– projekat treba da radi mešoviti tim stručnjaka, eksternih (specijalista za pojedine oblasti) i internih (ljudi iz poslovnog sistema).

–  pre formiranja tima treba oformiti koordinaciono telo za kontrolu i praćenje rada na realizaciji projekta; to telo utvrđuje sastav i vrši izbor projektnog tima.

– u tim ulaze (pored eksternih konsultanata za pojedine oblasti) projektanti, analitičari i programeri.

Osnovni principi dizajna IS

  • Informacioni sistem treba definisati iz perspektive najvišeg nivoa rukovođenja, kako bi davao informacije koje će omogućiti donošenje najvažnijih odluka. IS treba da podržava osnovni cilj poslovnog sistema kao celine kao i parcijalne ciljeve pojedinih njegovih delova.
  • IS treba projektovati prema ključnim procesima koji učestvuju u okviru kreiranja proizvoda ili usluga, u zavisnosti od konkretnog poslovnog sistema.

Time se postiže da IS bude nezavisan od organizacione strukture jer je ona  podložna  čestim promenama a razvoj IS je dugoročan i skup posao. Zato se IS   projektuje prema poslovnim procesima, stalnim za određenu delatnost  preduzeća.

  • Da bi IS mogao dati informacije raznim korisnicima u okviru preduzeća, podatke treba tretirati kao sredstvo celog preduzeća, tj. sistema, a ne kao vlasništvo pojedinih njegovih delova ili aplikacija, kako bi svi korisnicu dobili informacije u potrebnom obliku.

Preduslovi:

  • Zbog složenosti i obimnosti posla na projektovanju IS-a, ceo taj posao odnosno

projektovanje treba podeliti na faze

  • U sve faze projektovanja, uvođenja i korišćenja IS-a treba uključiti rukovodstvo
  • IS treba planirati „sa vrha“ a realizovati odn. uvoditi ga „sa dna“
  • Prilikom projektovanja koristiti praktičnu i jednostavnu tehnologiju planiranja, uvesti odgovarajuću tehnologiju upravljanja podacima i definisati funkciju za administraciju podataka.
Projektovanje informacionih sistema, 3.5 out of 5 based on 2 ratings Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.