studenti
Mesto za uspešne studente

Skarnovska ležišta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Skarnovska ležišta obuhvataju grupu viskotemperaturnih ležišta mineralnih sirovina čije je stvaranje , genetski i prostorno u tesnoj vezi sa formiranjem i razmeštajem skarnova. Obzirom da je stvaranje rudišta prostorno vezno sa kontaktnim zonam između između intruziva i kolnih stena, kako i da metasomatski procesa igraju osnovnu ulogu u tim procesima, u starijoj literaturi, a posebno u literaturi na engleskom jeziku ova ležišta se nazivaju različitim imenima/kontaktno-metamorfna,kontaktno-metasomatske, Šnajderhen 1941, pirometamorfna- Lindgren 1933, kontaktno-pirometasomatska.

Skarnovi predsavljaju silikate i alumosilikate Ca, Fe i Mg, koji su nastali u kontaktnoj zoni magmatskih intruziva kao rezultat visokotemperaturnih procesa matasomatoze posredstvom gasno-tečnih hidrotermalnih rastvora.

U mnogim slučajevima skarnovi su lokalizovani duž zone tektonskih poremećaja ili kontakta krečnjaka granitoida.

Među strukturnim tipovima skarnovskih ležišta pomenućemo samo najvažnije:

a) Skarnovska ležišta nastala duž zona pukotina vezanih sa blagim ili strmim kontaktima granitoida i karbonatnih stena. Naročito značajne razmere mogu imati rudna tela formirana u kontaktnom pšodručju koje ima blagi pad, kad su, po pružanju i padu, razvijene katkad I više stotina metera, ali se relativno malim moćnostima. Rudna tela vezena sa strmim kontaktima, nasuprot prethodnim, ne pokazuju veće rudne površine u horizontalnom preseku, već se rudne mase pretežno povlače sa dubinom čija veličina zavisi od opštih razmera rudonosne zone.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.