studenti
Mesto za uspešne studente

Zaštita voda i vodenih tokova

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Uvod

Predmet istraživanja.
Voda je zajedničko prirodno dobro, neop¬hodno za život ljudi, biljaka i životinja (čini oko 60% čovjekove težine i do 95 % težine biljaka), neophodna je za mnoge ljudske djelatnosti i ograničena je u količini. Najveći dio ra¬spoložive pitke vode koristi se za navodnjavanje i proizvodnju hrane. Nažalost, nedostatak političke vo¬lje doveo je do toga da je svijet suočen sa najvećom do sada zabilježenom krizom snabdijevanja vodom. Predviđanja su prilično mračna. U narednih dvadeset godina, (kako se ističe u poslednjim izveštajima Uje¬dinjenih Nacija), prosječna količina vode kojom će ljudi raspolagati biće manja za trećinu. Postoji mogu¬ćnost da sredinom ovog vijeka čak sedam milijardi ljudi bude suočeno sa nedostatkom vode ukoliko se ne preduzmu hitne mjere zaštite voda. Sa druge strane svakog dana se u rijeke, jezera i u vodene tokove baca šest miliona tona otpada. Šest hiljada djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzrokova¬nih zagađenom vodom.

 

 

 

Cilj istraživanja.
Imajući u vidu gore navedene podatake, temeljna načela ustava te zakon Republike Bosne i Hercegovine (zdravlje ljudi, čisti okoliš, sigurnost života i imovine) Upravljanje i zaštita vodama i vodenim tokovima jedan je od osnovnih zadataka koji treba da osigura osnovna ljudska prava na zdrav okoliš i život.
Krajnji cilj zaštite voda i vodenih tokova trbao bi da doprinese:

  • Održivivom razvoju
  • Razvoju turizma sa specifičnim Bosanskim obilježjima
  • Organiziranje proizvodnje i izvoza prirodne i zdrave hrane
  • Uspostavu nove kvalitete tradicionalnih proizvoda

 

 

 

Struktura rada

Pošto je tema ovog rada veoma opširna u skraćenim crtama će se objasniti zakonske regulative na ovu temu a u nastavku pojasniti opšte karakteristike voda, načini zagađenja voda, te mjere zaštita voda od zagađenja dajući naglasak na prečišćavanje otpadnih voda pošto su one glavni izvori onečišćenja

 

 

 

Metodologija istraživanja
Metodologija istraživanja obuhvata: opis postojećih tehnike pročišćavanja otpadnih voda, analize sinteza postojećih studija te pravilnika i zakonskih akata.

 

 

 

Zakonska regulativa
Radi zaustavljanja degradacije okoliša u Bosni i hercegovini i promicanju ideje održivog razvoja donesen je zakon o Zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti voda. Pošto su ovi zakoni dosta opširni napisaćemo samo neke članove koji se odnose na ovaj rad.

 

 

 

Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS“, broj: 53/02 i 109/05),
Osnovne odredbe

Ovim zakonom uređuje se zaštita životne sredine radi njenog očuvanja, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, te osiguravanja i poboljšavanja kvaliteta života, zaštita svih elemenata životne sredine, informisanje i pristup informacijama u oblasti zaštite životne sredine, planiranje i zaštita životne sredine, strateška procjena uticaja i procjena uticaja na životnu sredinu, postupak izdavanja ekoloških dozvola i sprečavanja nesreća velikih razmjera, sistem eko-označavanja i upravljanje zaštitom životne sredine, finansiranje aktivnosti u vezi sa životnom sredinom, odgovornost za štetu nanesenu životnoj sredini, kao i prava i obaveze pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnosti utvrđene ovim zakonom.

(1) Svako lice ima pravo na zdravu životnu sredinu.
(2) Svako lice ima pravo na život u životnoj sredini podobnoj za zdravlje i blagostanje, te je individualna i kolektivna obaveza da se zaštiti i poboljša životna sredina za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Odredbe ovog zakona odnose se na:
a) sve elemente životne sredine (vazduh, vodu, zemljište, biljni i životinjski svijet, pejzaž, izgrađenu životnu sredinu) i
b) sve vidove djelatnosti koje koriste prirodne resurse i opterećuju životnu sredinu, odnosno djeluju na životnu sredinu tako da predstavljaju opasnost od zagađivanja životne sredine, zagađuju životnu sredinu, ili imaju negativan uticaj na životnu sredinu (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimajući nuklearnu radijaciju, otpad itd.).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.