studenti
Mesto za uspešne studente

Zaštita voda

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

Pod zagađivanjem voda podrazumjeva se svaka kvalitativna i kvantitativna promjena fizičkih i bioloških svojstava i sastava vode. Mora, jezera i rijeke sve manje zadržavaju svoja prirodna svojstva. Veće rijeke najčešće e protiču kroz više zemalja,epa problem zagađenja vodenih tokova postaje i međunarodni problem.

Pri zagađenju vode mogu se razlikovati sljedeći tipovi: otpadne vode i druge nečistoće kojima se povećava potrošnja kiseonika, izazivači infekcija, materije koje biljke koriste kao hranu, organske kiseline, mineralne i neorganske soli i kiseline, tvrdi otpad, radioaktivne materije i termalno zagađenje. .

Zagađenje se može kategorisati i kao: urbano, industrijsko, poljoprivredno itd.
Zagađivanjem voda ne ugrožava se samo poljoprivredna aproizvodnja veććcijeli ciživi svijet kao i ekonomske i estetske ivrijednosti prirode, zbog čega ovaj problem zaslužuje uje izuzetnu pažnju.

Očuvanje vode od zagađivanja je značajno i iz razloga što se potreba za kvalitetnom tvodom u svijetu naglo povećava, prijeteći da postane ograničavajući i činilac daljeg razvoja naše civilizacije. Voda u velikoj mjeri određuje i karakter klime. Iz svih .navedenih razloga vodene resurse treba zaštiti od daljeg tzagađivanja.

Zaštita voda od onečišćavanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša, te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene.
Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoći voda i izvorima onečišćavanja, sprečavanjem, ograničavanjem zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečiščenje voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda.
Onečišćenje voda je promjena kakvoće voda koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode hranjivih i drugih tvari; utjecajem energije ili drugih uzročnika; u količini kojom se mijenjaju korisna svojstva voda, pogoršava stanje vodenih ekosustava i ograničuje namjenska uporaba voda.

Zaštita voda, 5.0 out of 5 based on 1 rating Nastavi sa čitanjem..
Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.