studenti
Mesto za uspešne studente

Armcad-skripta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Potrebna konfiguracija računara Kako program ‘ArmCad 2000’ radi u okru`enju programa ‘AutoCad’, to je za njegovo pokretanje neophodno da na Va{em ra~unaru bude ispravno instaliran operativni sistem ‘Windows’ kao i sam program ‘AutoCad’ (verzija ‘14’, ‘15’ ili novija). [to se ti~e minimalne konfiguracije ra~unara ona je odre|ena zahtevima ‘Windows’ operativnog sistema i programa ‘AutoCad’, pa ako ove aplikacije mogu da rade na Va{em ra~unaru, onda }e sigurno i ‘ArmCad 2000’ raditi ispravno. Ono {to sa sigurno{}u mo`emo re}i je to, da sve grafi~ke aplikacije, a takva je i ‘ArmCad 2000’, rade mnogo br`e i lak{e sa {to vi{e RAM memorije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.