studenti
Mesto za uspešne studente

Analiza konkurentnosti u Srbiji, sa osvrtom na bankarski sektor i sektor osiguranja

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

Tržište neke zemlje toliko je razvijeno koliko na njemu funkcioniše konkurencija. A  konkurencija  se  mora  podsticati,  pa  i  štititi  mehanizmima i  standardima  koji  su primereni    ekonomiji    usmerenoj    ka    razvoju    tržišne    ekonomije    i    ka    evropskim integracijama.
Međutim,  prema  većem  delu  meritornih  ocena,  komparativna  međunarodna konkurentnost srpske ekonomije je na veoma niskom nivou:
– sa  jedne  strane  sporo  napredujemo  u  izgradnji  tržišta  i  jačanju  institucija  tržišne ekonomije,
– sa druge strane drugi su daleko više napredovali ne samo u ekonomskim reformama, već i u procesu jačanja institucija tržišne ekonomije.
Jačanje  tržišta  i  zaštita  konkurencije  u  današnjoj  Srbiji  predmet  su  veoma raznorodnih kontroverznih analiza i pristupa. Deo nesporazuma oko zaštite konkurencije proističe  iz   površnog   shvatanja  i   nerazumevanja  mehanizama  savremene  tržišne ekonomije, njenih regulatornih  mehanizama i institucija odavno razvijenih u Evropi, a prethodno u SAD. Srbija će tek biti suočena sa mnogim izazovima od kojih će izgradnja institucija i jačanja tržišta zahtevati mnogo resursa- energije  vremena i znanja, pa i političke volje i odgovornosti za reforme. Troškovi ovih reformi i tranzicije  uopšte u najvećoj  meri  zavisiće  od  mera  i  aktivnosti  preduzetih  na  planu  razvoja  i  zaštite konkurencije.
Prema Lenjinu1, tržišni sistem se može uništiti ako mu se eliminiše konkurencija i

uništi  novac.  Naime,  tada  i  nema  tržišnog  sistema,  pa  se  prirodno  nameće  potreba ekonomskog    arbitriranja,    preraspodele    i    administrativno    regulisane    razmene    i vrednovanja dobara i usluga. Sistem koji ostane bez konkurencije i kome se nametnu ekonomski  monopoli  kao  i  poredak  u  kome  otkažu  funkcije  sigurnog  i  stabilnog
novčanog sistema, ne može da opstane.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.