studenti
Mesto za uspešne studente

Primena SWOT analize u PIO fondu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD
Suština postojanja penzijskog i invalidskog osiguranja je da pruži osiguranicima osećaj sigurnosti koji se za slučaj nastanka rizika pretvara u realno dugoročno materijalno davanje. U okviru ovoga neophodno je pomenuti osnovnu funkciju socijalnog prava. To je osiguranje životne egzistencije čoveka kao titulara prava, odnosno, to je mogućnost da lakše prebrodi ili ublaži stanje socijalne potrebe. U principu težnja svih savremenih društava jeste da obezbede u što većem obimu socijalnu sigurnost svih svojih građana, što se postiže vođenjem određene socijalne politike.
Penzijsko – invalidsko osiguranje, njegova funkcionalnost, organizovanost i praktično sprovođenje, čine nezamenjivi podsistem globalnog društvenog sistema. On može biti njegov generator razvitka, ali ako nije na visini očekivane organizacije i funkcionisanja, onda isto tako može biti jedna od njegovih kočnica. Kao što može biti stabilizator harmoničnih i poželjnih društvenih kretanja i odnosa, on takođe može na ukupna društvena kretanja delovati kao destabilizacioni faktor. U prvom slučaju on je važan indikator postojanja i delovanja pravne, a posebno socijalne države, a u drugom slučaju je dokaz njihove odsutnosti. Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja predstavlja zato izuzetnu sferu društvenog života savremenog ljudskog društva.
1.PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – OSNOVNI POJMOVI

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiču se i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz primenu načela solidarnosti. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu lična prava i ne mogu se prenosti na druga lica.

Reforma penzijskog sistema ogleda se u uvođenju novog sistema penzionog osiguranja i suštinskih promena načina finansiranja budućih penzija, u cilju uspostavljanja dugoročno stabilnog penzijskog sistema.

Usvajanje Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima je deo ukupnih penzijskih reformi, koje pre svega podrazumevaju reformisanje tzv. Prvog stuba, odnosno obaveznog penzijskog osiguranja, koji je u velikom deficitu. Zbog toga je, po modelu tri stuba, koje je predložila Svetska banka, počela reforma, uvođenjem najpre Trećeg stuba, dobrovoljnog penzijskog osiguranja, a planira se i uvođenje Drugog stuba – obaveznog dodatnog penzijskog osiguranja.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da se penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeđuje i sprovodi u fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za to osiguranje.

Nova normativna regulativa, nadležnosti i ovlašćenja, zahtevali su organizaciono – funkcionalnu reformu dosadašnjih fondova za PIO. Poboljšanje efikasnosti rada fondova zahtevala su značajne tehnološke inovacije u administrativnom sektoru, automatizaciju, kompjuterizaciju, visoko kvalifikovan kadar i vrhunsku organizaciju rada.

Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, koje se uređuje Zakonom. Istim zakonom uređuje se penzijsko i invalidsko osiguranje i za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, a uključila su se u obavezno osiguranje.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.