studenti
Mesto za uspešne studente

RFID tehnologija u informacionim sistemima

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

RFID je danas jedan od najperspektivnijih tehnologija za automatsku identifikaciju. RFID kombinuje nekoliko tehnologija. Sve ove tehnologije koriste radio talase za prenos podataka koji se čuva na integrisanom čipu. RFID radi tako da vrši razmenu radio signala u kojem se podaci prenose preko radio talasa iz predajnika signala na medijum za snimanje odnosno prijemnik bez direktne fizičke veze.
Sistem se sastoji od dvije cjeline: transpondera (RFID naljepnica na objektu koji će bit identifikovan) i čitaoca.
Obe jedinice imaju antenu i integrisani čip koji omogućava da se šalju i primaju radio talasi, i da se vrši obrada podataka kodiranih u signalu.Čitalac je putem računara povezan na odgovarajuće baze podataka, koje omogućava korišćenje i obradu tih podataka u lokalnom informacionom sistemu.

RFID sistem može da se koristi u principu svuda gde je potrebno da se izvrši neka automatska identifikuja ili registracija. Stoga, RFID ima širok spektar aplikacija i mogućnosti upotrebe.

Osnovni dijelovi svakog RFID uređaja su:

– Tag/Labela koja sadrži podatke,
– Antena preko koje se komunicira sa tagovima i
– Kontroler koji upravlja i nadgleda komunikaciju između računara.

Tagovi/Labele nalaze se na ambalaži ili na samom proizvodu i predstavljaju bazu podataka koji putuju zajedno sa proizvodom gdje god da se on nalazi.
RFID uređaj (čitač, odnosno terminal za prikupljanje informacija) koristi radio transmisiju za slanje energije transponderu (RFID Tag) koji onda emituje povratnu informaciju: jedinstveni identifikacioni kod ili niz podataka, ranije smešteni u samom transponderu.

Postoji nekoliko podjela RFID sistema:

1. AKTIVNI RFID – pored antene i čipa ima i instaliranu bateriju za napajanje sistema.
2. PASIVNI RFID – za razliku od aktivnog nema instaliranu bateriju za napajanje a energiju dobija direktno iz signala indukovanog u anteni koji predaje čitač.
3. INDUKTIVNI RFID – radi na principu magnetne indukcije. Dva bliska kalema se induktivno spoje (kalem kartice koja se očitava i kalem u čitaču), prilikom čega magnetni fluks prvog kalema dostigne drugu zavojnicu na kojoj se indukuje napon koji je na odgovarajući način modulisan i kojeg je moguće očitat na čitaču.
4. ELEKTROMAGNETNI RFID – radi koristeći elektromagnetne talase u komunikaciji između čitača i baze podataka koji su utisnuti na proizvodu koji se očitava.

Uprkos širokom spektru RFID rješenja, sledeće tri karakteristike čine osnovu svakog RFID sistema:

1. ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU – Ovaj sistem omogućava obeležavanje predmeta pomoću elektronski čuvanih podataka;

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.