studenti
Mesto za uspešne studente

Entomologija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ŠTETOČINE ŠIBLJA
Dendrothrips ornatus (trips ligustruma), Unaspis evonymi (kurikina štitasta vaš), Pseudaulacaspis pentagona (dudova štitasta vaš), Monarthropalpus buxi (šimširova mušica šiškarica), Lytta vesicatoria (jorgovanova buba).

ŠTETOČINE TRAVA
Dociostaurus maroccanus (marokanski skakavac), Calliptanus italicus (italijanski skakavac), Tettigonia viridissima (zeleni zrikavac), Philaenus spumarius (livadska penuša), Otiorrhynchus ligustici (lucerkina pipa), Sitona spp. (male lucerkine pipe), Apion spp. (apioni na lucerki i cvrenoj detelini), Subcoccinela 24 punctata (lucerkina bubamara), Dorcadion scopolii (poljska strižibuba), Dorcadion fulvum (poljska strižibuba), Hypogymna morio (livadski gubar), Pentodon idiota (livadski gundelj).

ŠTETOČINE RUŽA
Frankliniella occidentalis (zapadni cvetni trips), Typhlocyba rosae (bela ružina cicada), Macrosiphum rosae (velika ružina lisna vaš), Aulacaspis rosae (ružina štitasta vaš), Cetoniaspp. (zlatna ružina buba), Otiorrhynchus fullo (ružina pipa), Blenocampa pusilla (ružin cigaraš), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Arge rosae (ružina lisna osa) Diplolepsis rosae (ružina osa šiškarica).

ŠTETOČINE U ZATVORENOM PROSTORU
Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis (zapadni cvetni trips), Thrips tabaci (duvanov trips), Liriomyza spp. (lisni mineri u zaštićenom proostoru), Coccus hesperidum (meka štitasta vaš), Pseudococcidae (brašnaste vaši).

GRAĐA INSEKATA
Telo insekata je obavijeno hitinskim omotačem, tzv. kutikulom. Na kutikuli se skoro uvek nalaze u manjem ili većem broju dlačice, čekinje ili ljuspe. Telo je jasno podeljeno na segmente, koji su povezani mekim, savitljivim opnama.
Telo insekata se sastoji iz 3 dela: glava, grudi i trbuh.
Glava- čvrsta, sastoji se od nekoliko sraslih segmenata koji obrazuju glavenu čauru. Na glavi se nalazi 1 par pipaka, usta sa usnim delovima, 1 par složenih velikih očiju i proste oči. Oblici glave: jajasta, loptasta, pljosnata, izdužena u surlu,..
Grudi-sastoje se iz 3 segmenta, koja su međusobno manje-više srasla. Svaki segment se sastoji od 4 dela kutikule. Sa gornje strane je leđna ploča, sa donje trbušna ploča, 2 bočne strane su bočne ploče. Prvi segment -prednje grudi, srednje grudi, i zadnje grudi. Sa trbušne strane svaki segment nosi po 1 par člankovitih nogu, a sa leđne strane po 1 par krila.
Trbuh-sastoji se od 7-11 segmenata. Zadnji deo se naziva telson i sa njegove donje strane nalazi se analni otvor. Genitalni organi ženke se nalaze na 8 i 9 segmentu, a kod mužjaka na 9. Ako je spojen sa grudima celom širinom onda je to sedeći trbuh, ako je spojen jednim delom onda je to viseći, a ako je jako izdužen onda je to drškast trbuh. Oblici: vretenast, ovalan i loptast.
Pipci ili antene su središta raznih čula. Oni su u stalnom pokretu i pomoću njih se insekti orjentišu u prostoru, pronalaze hranu, mužjaci pronalaze ženke, a ženke mesta za polaganje jaja,..Delovi pipaka: bazalni članak, drugi članak, bič. Mogu biti pravi ili kolenasti.

GLAVA INSEKATA
Čvrsta, jasno je odvojena i predstavlja lobanju koja je nastala srašćivanjem 6 segmenata.
Na glavi se nalazi 1 par pipaka, usta sa usnim delovima, 1 par složenih velikih očiju i 1-8 prostih očiju. Važniji delovi glave su: teme, složeno oko, antena-pipak, čelo, štitić, gornja usna, gornja vilica, potiljak, obraz, donja usna, donja čeljust.
Oblici: jajasta, loptasta, pljosnata, izdužena u surlu,.. U odnosu na telo glava može biti nasađena sa ustima na dole, sa ustima napred, i usta i cela glava povijeni nadole unazad.

ORGANI ZA KRETANJE
Postoje: noge i krila.
Noge-razlikuju se prave (grudne) i lažne (trbušne) noge.
Lažnih može biti više ili manje od 3 para i nalaze se kod gusenica. Postoje i odrasli sa zakržljalim nogama i larve bez nogu. Prave noge se nalaze kod većine odraslih insekata i uvek ih ima 3 para. Člankovite su i sastoje se od kuka, čašica, butnjača, golenjača, stopala, sa 1-2 para kandžica. Kandžice su obično nazubljene i služe za hvatanje plena ili prihvatanje i za bolje kretanje insekata. Osnovni oblik nogu je tip nogu za trčanje. Ostali tipovi nogu: za kopanje, za plivanje, za skakanje, za sakupljenje polena, za hvatanje plena. Krila-Insekti najčešće imaju 2 para krila na srednjim i zadnjim grudima. Na krilima se primećuje manje ili više izražena nervatura, koja daje čvrstinu krilima. Prema građi: mrežasta-nervi su uzdužno i poprečno, opnasta-malo poprečnih žila, elytroid-hitinizirana prednja krila, hemielytroid-polupokrioci. Krila po obliku mogu biti: trouglasta, ovalna, okrugla, pravougaona, perasta,.. Glavni tipovi krila: oba krila meka, prednja veća od zadnjih a zadnja su svedena na njihalice; prednja krila su potpuno ili delom očvrsla; prednja krila su jako smanjena a zadnja normalno razvijena; oba para krila su smanjena ili potpuno zakržljala.

ORGANI ZA VARENJE
Sastoji se iz: usta sa usnim delovima, pljuvačne žlezde, crevnog kanala.
Digestivni trakt počinje usnim otvorom sa usnim aparatom koji služi za uzimanje hrane i često za sitnjenje hrane. Postoje 4 tipa usnih delova: za grickanje i drobljenje, za lizanje i usisavanje, za bodenje i usisavanje, za sisanje kod leptira.
Delovi usnog aparata su: gornja usna (labrum), gornja vilica (mandibula), donja vilica (maxilla), donja usna (labium). Gornja usna služi za pridržavanje hrane. Gornja vilica je najtvrđi i najjači deo usnog aparata. Služe za mrvljenje ili drobljenje čvrste hrane ali i kao oružje za odbranu ili oruđe za građu. Donja vilica služi za sitnjenje hrane.
Pljuvačne žlezde se nalaze u glavi ili prednjem grudnom delu. Ima ih od 1-9 pari. Pored enzima pljuvačka može da sadrži i razne toksične supstance koje kod biljaka izazivaju deformacije.
Crveni kanal počinje od usta a završava se analnim otvorom. Sastoji se od: prednjeg creva, srednjeg creva, zadnjeg creva.
Prednje crevo služi za sprovođenje apsorbovane hrane, a kod nekih za sitnjenje i delimično varenje. Sastoji se iz usne duplje, ždrela, jednjaka i prednjeg želuca. Prednje crevo se završava sfingterom od jakog mišića koji sprečava vraćanje hrane iz srednjeg u prednje crevo.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.