studenti
Mesto za uspešne studente

Laseri – princip rada i vrste lasera

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. UVOD
Laseri su otkriveni prije više od 40 godina. Od toga vremena, razvoj lasera i laserske tehnike je izuzetno buran i tempo njihovog razvoja se može uporediti još samo sa nuklearnom energetikom. Za realizaciju lasera je potrebno poznavanje više različitih oblasti nauke: optike, spektroskopije, kvantne mehanike, elektronike, fizike poluprovodnika, atomske i molekularne fizike, teorije rezonatora itd. Primena lasera još više proširuje taj krug – uz fiziku i elektroniku, tu su i hemija, biologija, medicina, tehnologija – gotovo da nema oblasti ljudske delatnosti gdje laseri nisu našli primenu. Za rad na istraživanju i primeni lasera potrebni su interdisciplinarni timovi stručnjaka sastavljeni od fizičara, mašinskih inžinjera, elektroničara, hemičara itd. Za sve njih je važno da se upoznaju sa osnovama lasera.
Mnoge knjige u kojima se proučavaju laseri u svojim naslovima sadrže pojmove fotonika, optoelektronika, kvantna elektronika i laserska tehnika. Ovde ćemo dati kratke definicije tih pojmova.
Fotonika je naučna oblast na prelazu između elektronike i fizike, koja izučava predaju, prijem, prenos i obradu informacija pomoću električnih i svetlosnih signala. Uporedo sa nazivom fotonika koristi se i naziv optoelektronika koji je nastao spajanjem reči optika i elektronika. Ponekad se umesto naziva optoelektronika koristi naziv fotonika.
Kvantna elektronika je savremena oblast fizike koja izučava metode generacije i pojačanja elektromagnetnog zračenja korišćenjem efekta stimulisane emisije u termodinamički neravnotežnim kvantnim sistemima, osobine na taj način dobijenih pojačavača i generatora i njihovu primenu. Najpoznatiji uređaji kvantne elektronike su maseri i laseri. Zato se o kvantnoj elektronici može govoriti kao o nauci o maserima i laserima, imajući pri tome u vidu da su maseri kvantni pojačavači i generatori koherentnog elektromagnetnog zračenja radio-frekventnog dela spektra, a da se laseri odnose na optički dijapazon frekvencija. Ime uređaja laser (maser) predstavlja akronim engleskih reči: Light (Microwave) Amplification by Stimulated Emission of Radiation što znači pojačanje svetlosti (mikrotalasa, tj. radio talasa ultravisoke frekvencije) pomoću efekta stimulisane (indukovane, prinudne) emisije zračenja. Ovde se nećemo baviti maserima, već samo laserima i laserskom tehnikom.
Laserska tehnika je celokupnost naučno zasnovanih metoda proračuna, tehničkih rešenja i sredstava, koja omogućavaju da se na optimalan način realizuju šeme i konstrukcije kvantnih uređaja zasnovanih na korišćenju laserskog zračenja.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.