studenti
Mesto za uspešne studente

Rečnik termina u pripremi štampe

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Uvod

Priprema štampe sastoji se iz više procesa od kojih su najbitniji montaža odnosno izrada štamparske forme, kopiranje i prepress. Svi ovi procesi zavise od vrste štampe koja može biti: ravna, duboka, visoka i propusna. U ovom seminarskom zadatku izdvojila sam, po meni najbitnije termine vezane za navedene procese i predstavila u vidu rečnika termina.
 
Termini
 
A

Adsorpcija – je pojava koja se javlja na svim međufaznim površinama usled nagle promene vrednosti međupovršinskih sila, a ispoljava se promenom koncentracije u neporednoj blizini međufazne površine.

Anodizacija aluminijuma – je ustvari anodna oksidacija, koja je moguća samo kod aluminijuma i njegovih legura. Na površini anode od aluminijuma stvara se nerastvorni aluminijum oksid (Al2O3), a na katodi se redukuje vodonik.

Antotipija – je štamparska forma za reprodukciju višetonskog originala. Za izradu autotipije koristi se rasterski kopirni predložak. Autotipijski kliše se izradjuje za jednobojnu, dvobojnu, trobojnu, četvorobojnu i dupleks štampu.

B

Bakrovanje – postoje dva načina bakrovanja: cijanidni i sulfatni postupak. Vidi cijanidni postupak i sulfatni postupak.

Bihromati – se koriste za formiranje kopirnog sloja. Vidi kopirni sloj.

V

Viskozitet – je svojstvo tečnosti uslovljeno pojavom tangencijalnih napona (ili „unutrašnjeg trenja“) pri kretanju tečnosti. Reč viskozitet dolazi od engleske reči viscosity što znači lepljivost. Pri kretanju dolazi do lepljenja delića tečnosti za zidove i susedne deliće, što izaziva usporavanje kretanja susednih delića, čime se formira promenljiv raspored brzina u
strujnom toku.

Visoka štampa – vrsta štampe kod koje su štampajući elementi izdignuti u odnosu na neštampajuće elemente. Vidi štampajući elementi i neštampajući elementi.

Vodeno razvijanje – predstavlja razvijanje kopirnih slojeva na bazi polivinil – alkohola sa hladnom ili toplom vodom.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.