studenti
Mesto za uspešne studente

Konstrukcija elipse i njenih elemenata

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (3 votes cast)

Elipsa je skup svih tačaka ravni za koje vrijedi da je zbir udaljenosti od dvije fiksne tačke te iste ravni konstantan.
Fiksne tačke F1 i F2 su fokusi ili žarišta elipse.
Duž AB je velika osa elipse, a duži OA=OB=a su velike poluose elipse.
Duž CD je mala osa elipse, a duži OD=OC=b su male poluose elipse.

Ako izaberemo neki dijametar elipse, njemu konjugovan dijametar bit će onaj koji se dobija tako što pokupimo središta svih tetiva paralelnih početnom dijametru, ili konjugovan dijametar je onaj dijametar koji ima pravac tangente u tačkama u kojima početni dijametar siječe krivu. Dva su dijametra konjugovana ako su pri afinom preslikavanju kružnice u elipsu nastali kao afina slika međusobno okomitih dijametara kružnice.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.