studenti
Mesto za uspešne studente

Daunov sindrom

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Nastanak, rast i razvoj svake jedinke rezultat je sinhronizovanog delovanja bioloških ili naslednih faktora i faktora sredine.
Naslednost je nerazvojno vezana sa promenjivišću. Ponavljanje puta kojim su prošli roditelji nikada ne biva istovetno sa razvojnim putem potomaka, jer se individuum svakog novog pokoljenja ne razvija u istim uslovima u kakvim je proticalo razviće individua roditeljske generacije. „Slično rađa slično, ali nipošto apsolutno istovetno“. Gen je osnovna morfološka i funkcionalana jedinica nasleđa. Osnovu gena čine molekuli dezoksiribonukleinske kiseline (DNK). Molekuli DNK nalaze se u hromozomima ćelijskog jedra, koji nasledni materijal prenose sa roditelja na potomstvo. U genima, iako stabilnim fizičko-hemijskim strukturama, pod dejstvom prirodnih i u humanoj patologiji češće indukovanih (veštačkih) agenasa–mutagena, dolazi do promene na molekularnom nivou u redosledu nukleotida (baza) DNK sa izmenjenom i izostalom informacijom za sintezu specifičnih proteina. Ako grešku koja nastane u delu DNK, multienzimski (reparacioni) sistemi ne isprave, ona se prenosi. Genetičke bolesti i bolesti kod kojih je genetička komponenta značajna klasifikuju se kao: monogenetske bolesti , hromozomske bolesti ili poremećaji multifaktorijalne bolesti, mitohondrijalne bolesti.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.