studenti
Mesto za uspešne studente

Prva pomoć pri udaru električne struje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Električna struja i primena
Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanja pod uticajem električnog polja ili razlike električnih potencijala. SI jedinica za električnu struju je amper (A), što je jednako protoku jednog kulona naelektrisanja u sekundi. Intenzitet električne struje se definiše kao količnik protekle količine naelektrisanja,u jedinici vremena, odnosno matematički formulisano kao izvod po vremenu naelektrisanja.

 

Struja ne teče! Naelektrisanje u pokretu čini električnu struju, za to naelektrisanje se kaže da “teče”. Iako se u literaturi često sreće termin kako “kroz element kola teče struja intenziteta 1A”, to nije ispravna terminologija. Ispravnije je izraziti se: “struja kroz element kola je intenziteta 1A.

Nakon saznanja o pozitivnom i negativnom učinku strujnog udara na organizam živih bića, čovek, te njegove osobine počinje da primenjuje za humane i nehumane potrebe:

  • Pogubljenje električnom strujom, je jedan od najagresivnijih oblika njegove primene u zatvorima, za egzekuciju na smrt osuđenih lica (na “električnoj stolici”, koja se primenjuje u SAD i još nekim zemljama sveta).
  • Kao zaštitna mera od bežanja zatvorenika (električna ograda) u zatvorima i konce-ntracionim logorima.
  • U stočarstvu za zaštitu pašnjaka od nekontrolisanog kretanja životinja ili kao jedan od načina omamljivanja životinja pred klanje u klanicama.
  • Na granici za obezbeđenje granične linije između dveju zemalja (npr. na granici između Istočne i Zapadne Nemačke).
  • Kao policijska metoda, za iznuđivanje priznanja, prikupljanje informacija, lažnih ispovesti, i držanja zatvorenika u stanju poslušnosti, električna struja se i danas koristi kao oblik mučenja u pojedinim policijama i vojskama sveta.
  • U terorističkim i drugim zločinačkim aktivnostim, pojedine grupe i pojedinci, koriste strujni udar za mučenje i egzekuciju svojih žrtava.
  • U medicini strujni udari se koriste u elektro terapiji.

Električni udari poznati kao elektrokonvulzivna terapija (namerno izazivanje konvulzija određenim količinama električne energije) se u medicinskoj terapiji, koriste pod strogo kontrolisanim uslovima primenom vrtložnih struja u psihijatrijskoj terapiji kod bolesnika sa mentalnim bolestima, sa ciljem da se postigne pozitivan terapijski efekat strujnog udara. Ovi bolesnici subjektivno ne doživljavaju osećaj šoka jer se terapija sprovodi pod anestezijom.

 

 

 

 

Strujni udar

Strujni udar, električni udar, je povreda izazvana tehničkom električnom strujom ili atmosferskim elektricitetom najčešće sa teškim povredama ili smrtnim ishodom.
Povrede strujom mogu da izazovu tri vrste električne energije:

  • Naizmenična struja, je najopasnija i može biti različite voltaže. Niskovoltažna nai-zmenična struja ima napon od 110 – 220 volti, srednje voltažna od 220 – 1.000 volti, a visoko-voltažna preko 1.000 volti.
  • Jednosmerna struja, znatno ređe uzrokuje strujni udar i ima tri puta manje štetno dejstvo na organizam od naizmenične struje mada je njeno štetno dejstvo pojačano na srednjim naponima izneđu 500 – 1.000 volti.
  • Prirodni elektricitet (udar groma), je impuls jednosmerne struje, ogromnog napona i jačine. To je kratkotrajno pražnjenje statičkog elektriciteta koje se odigrava između dva oblaka ili između oblaka i zemlje. U toku tog pražnjenja oslobađa se elektricitet od 1.200 do 200.000 A u 1/100 do 1/1000 sekundi.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.