studenti
Mesto za uspešne studente

Neprofitne organizacije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

U okviru modernog pluralističkog društva postoje dobre osnove za razvoj civilnih inicijativa, grupa i pokreta, koji imaju razne nazive (interesne grupe, grupe za pritisak, nevladine organizacije, društveni pokreti i slično). Ovaj tip organizacija koje nisu državne, već deluju u društvu, naziva se još i organizacijama društva, neprofitnim organizacijama, nevladinim organizacijama, trećim sektorom, udruženjima građana, građanskim inicijativama. Sve organizacije koje djeluju u društvu možemo podijeliti na državne organizacije (javni sektor) i nedržavne organizacije (privatni sektor). Nedržavne organizacije, koje pokreću građani na osnovu svoje privatne inicijative, nazivamo još i organizacijama civilnog društva.

Sve nedržavne organizacije se dele na profitne (komercijalne) i neprofitne (nekomercijalne). Profitne su one organizacije čije delovanje ima za cilj stvaranje profita i uvećavanje postojećeg kapitala (npr. preduzeća u privatnom vlasni-štvu). Za razliku od njih, neprofitne organizacije su one koje ne stvaraju profit, ili, ako ga stvaraju, ne ulažu ga u ponovno uvećanje kapitala, već u različite druge dobrotvorne i humane ciljeve (organizacije i udruženja građana). Neprofitne organizacije može osnovati, pored samih građana, i vlada, pa ih zato dijelimo na vladine (javne) i nevladine (privatne) neprofitne organizacije.

U ovome radu razjašnjavamo pojmove koji se najčešće koriste kao sinonimi za označavanje javnog sektora koji ne pripada sferi države i profita. To su, pre svega, pojmovi: treći sektor, nevladine organizacije, udruženja građana, građanske inicijative. Po našem mišljenju, u skladu sa našim društvenim, političkim i ekonomskim okolnostima, mislimo da je kao najsveobuhvatniji i najprihvatljiviji da se koristi termin neprofitni sektor. On u sebi objedinjuje sve karakteristike ovih pojmova, ali ih ne asimilira, već svakome od njih ostavlja da na određeni način ističu neke posebne karakteristike tog sektora.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.