studenti
Mesto za uspešne studente

Neprofitne organizacije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

U okviru modernog pluralističkog društva postoje dobre osnove za razvoj civilnih inicijativa, grupa i pokreta, koji imaju razne nazive (interesne grupe, grupe za pritisak, nevladine organizacije, društveni pokreti i slično). Ovaj tip organizacija koje nisu državne, već deluju u društvu, naziva se još i organizacijama društva, neprofitnim organizacijama, nevladinim organizacijama, trećim sektorom, udruženjima građana, građanskim inicijativama. Sve organizacije koje djeluju u društvu možemo podijeliti na državne organizacije (javni sektor) i nedržavne organizacije (privatni sektor). Nedržavne organizacije, koje pokreću građani na osnovu svoje privatne inicijative, nazivamo još i organizacijama civilnog društva.

Sve nedržavne organizacije se dele na profitne (komercijalne) i neprofitne (nekomercijalne). Profitne su one organizacije čije delovanje ima za cilj stvaranje profita i uvećavanje postojećeg kapitala (npr. preduzeća u privatnom vlasni-štvu). Za razliku od njih, neprofitne organizacije su one koje ne stvaraju profit, ili, ako ga stvaraju, ne ulažu ga u ponovno uvećanje kapitala, već u različite druge dobrotvorne i humane ciljeve (organizacije i udruženja građana). Neprofitne organizacije može osnovati, pored samih građana, i vlada, pa ih zato dijelimo na vladine (javne) i nevladine (privatne) neprofitne organizacije.

U ovome radu razjašnjavamo pojmove koji se najčešće koriste kao sinonimi za označavanje javnog sektora koji ne pripada sferi države i profita. To su, pre svega, pojmovi: treći sektor, nevladine organizacije, udruženja građana, građanske inicijative. Po našem mišljenju, u skladu sa našim društvenim, političkim i ekonomskim okolnostima, mislimo da je kao najsveobuhvatniji i najprihvatljiviji da se koristi termin neprofitni sektor. On u sebi objedinjuje sve karakteristike ovih pojmova, ali ih ne asimilira, već svakome od njih ostavlja da na određeni način ističu neke posebne karakteristike tog sektora.

Neprofitne organizacije, 5.0 out of 5 based on 1 rating Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.