studenti
Mesto za uspešne studente

Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanjem objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)

I. UVODNE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom razrađuju se urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: uslovi)
za planiranje prostora javnih saobraćajnih i pešačkih površina, prilaza do objekata i
projektovanje objekata (stambenih, objekata za javno korišćenje i dr.), kao i
posebnih uređaja u njima, kojima se obezbeđuje nesmetano kretanje dece, starih,
hendikepiranih i invalidnih lica (u daljem tekstu: lica sa posebnim potrebama u
prostoru).
Član 2.
Objekti za javno korišćenje, u smislu ovog pravilnika jesu:
bolnice, domovi zdravlja, škole, domovi za stare, rehabilitacioni centri, sportski i
rekreativni objekti, banke, pošte, poslovni objekti, saobraćajni terminali, objekti za
potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i
drugi objekti.
II. USLOVI ZA PLANIRANJE PROSTORA I PROJEKTOVANJE
OBJEKATA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA U
PROSTORU
Javne saobraćajne i pešačke površine
1. Trotoari i pešačke staze
Član 3.
Trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, mesta za parkiranje i druge površine u
okviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim
potrebama u prostoru su međusobno povezani i prilagođeni za orijentaciju i sa
nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12).
Najviši poprečni nagib uličnih trotoara i pešačkih staza upravno na pravac kretanja
iznosi 2%.
Šetališta u okviru javnih zelenih i rekreativnih površina su dobro osvetljena,
označena i sa obezbeđenim mestima za odmor sa klupama duž pravaca kretanja;
klupe treba da imaju sedišta na visini od približno 45 cm i rukohvate na visini od
približno 70 cm iznad nivoa šetne staze, pored klupa se obezbeđuje prostor površine
110-140 cm za smeštaj invalidskih kolica.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

1 Komentar

  1. Super rad.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.