studenti
Mesto za uspešne studente

Zaštita porodice i dece

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

U V O D

Koncept prava deteta, koji je počeo da se uvodi u normativni sistem Srbije nakon 2000. godine, kroz potpunu ili delimičnu razradu u većini zakona koja se odnose na decu, potvrđen je novim Ustavom iz 2006. godine.
Ugrožavanje prava dece u Srbiji, posebno je izraženo kod pojedinih socijalnih kategorija: siromašna deca, deca sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, posebno ona smeštena u institucije, deca koja žive na ulici, deca koja rade.

U većini kategorija posebno ranjive dece, prava romske dece su najčešće ugrožena. I dalje je izraženo nasilje nad decom – od zanemarivanja, različitih oblika iskorišćavanja, do fizičkog i seksualnog zlostavljanja, kako u porodici, koje je najmanje vidljivo, tako i vršnjačko, ali i od strane drugih nepoznatih odraslih osoba.

Svako dete, bez diskriminacije zasnovane na rasi, boji, polu, jeziku, veri, nacionalnom ili socijalnom poreklu, imovnom stanju ili rođenju, ima pravo da munjegova porodica, društvo i država ukazuju zaštitu koju zahteva njegov status maloletnika.

Ustav Srbije garantuje posebnu zaštitu porodice, majke, samohranog roditelja i deteta (čl. 66, st. 1), koja se detaljnije reguliše zakonima, prvenstveno Porodičnim zakonom Srbije. Ustav propisuje da se majci pruža posebna podrška i zaštita prei posle porođaja (čl. 66, st. 2).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.