studenti
Mesto za uspešne studente

Psihologija kao nauka: predmet i grane

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

PSIHOLOGIJA KAO NAUKA

1.1. PREDMET PSIHOLOGIJE

Psihologija je naučna disciplina koja sistematski proučava i objašnja­va! psihički život Čoveka. Psihički život obuhvata psihičke procese (fun­kcije) ijjsjhičke osobine (dispozicije), psihički procesi su osnovni vidovi psihičke aktivnosti i mogu biti:

Saznajni (kognitivni), kao što su opažanje, pamćenje, zaboravljanje, mišljenje i si., Emocionalni (afektivni), u koje spadaju jednostavna i složena osećanja,  Motivaciono-voljni  (konativni),  kao  što  su  procesi  odlučivanja, akciono usmereno ponašanje i slično.   Psihičke osobine (dispozicije) su relativno trajne neuromentalne odrednice naših doživljaja i našeg ponašanja, kao Što su sposobnosti, inte-resovanja, crte ličnosti, temperament, karakter itd.

Dve su vrste pojava pomoću kojih psihologija proučava psihički život   čoveka: Postupci i reakcije pojedinaca koje mogu opažati ostali ljudi, tj. manifestovano ponašanje ljudi koje je moguće objektivno posmatrati,  Sadržaji svesti ljudi, tj. unutrašnje neposredno saznavanje koje   imamo mi sami i koje imaju drugi ljudi o svojim doživljajima.

1.2. GRANE PSIHOLOGIJE

Danas u okviru psihološke nauke postoji veći broj teorijskih i pri-menjenih psiholoških disciplina. Važnije teorijske discipline su: opšta psihologija, razvojna psihologija, psihologija ličnosti, socijalna psi­hologija, psihopatologija i psihometrija.

Opšta (generalna, sistematska) psihologija je bazična psihološka dis­ciplina koja sistematski proučava zakonitosti i principe javljanja, toka i ispoljavnja psiholoških pojava. Karakteriše je eksperimentalni i analitički pristup psihološkoj stvarnosti. Najveće domete postigla je u istraživanju psiholoških procesa, kao što su: oseti, opažanja, pamćenje i zaboravljan­je, mišljenje, emocije, motivacija i učenje. Na polju dispozicije, najdalje je uznapredovala u proučavanju sposobnosti. Rezultati bazičnih eksperi­mentalnih istraživanja u opštoj psihologiji imaju fundamentalni značaj za pokretanje istraživanja u ostalim teorijskim i primenjenim psihološkim disciplinama.

Razvojna (genetička) psihologija bavi se problemima psihičkog razvoja. Ona proučava i filogenetski razvitak (razvitak psihičkih funkcija živih bića u toku njihove evolucije) i, pogotovo, ontogenetski razvitak psihičkog života čoveka, kao individualni psihički razvoj od rođenja do kraja života. U središtu proučavanja je utvrđivanje prirode i dinamike kako razvojnih tako i regresivnih promena u psihičkim funkcijama, dovođenje u vezu tih promena i organskih promena u različitim periodi­ma života, te utvrđivanje izvora (faktora) i uslova javljanja i odvijanja promatranih psihičkih promena.

Psihologija ličnosti je teorijska psihološka disciplina kojoj je, Za raz­liku od proučavanja pojedinih psihičkih procesa i psihičkih osobina u opštoj psihologiji, osnovni predmet proučavanja psihofizička i psihosoci­jalna celina pojedinca, u prvom redu priroda međusobne povezanosti i organizovanosti psihičkih funkcija i dispozicija. Psihologija ličnosti insi­stira i na sličnosti i, još više, na razlici između pojedinih ljudi. Savremena istraživanja u ovoj oblasti sve više su orijentisana na sagledavanje bioloških i socijalnih činilaca razvoja ličnosti, kako kod bolesnih tako i kod zdravih ljudi.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , , , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.