studenti
Mesto za uspešne studente

Problemi u ponašanju i razvoj nesigurnih obrazaca vezivanja -Uloga konteksta odrastanja dece pod rizikom

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)

Cilj istraživanja jeste ispitivanje povezanosti problema u ponašanju i nesigurnih obrazaca afektivne vezanosti – tačnije njihovog doprinosa nastanku teškoća u ponašanju i celokupnom emocionalno-socijalnom razvoju, na uzorku dece pod rizikom, iz razvojno-ekološke i holističke perspektive. Istraživanje je neeksperimentalno – ciljnu grupu činilo je 180 dece bez roditeljskog staranja odrasle u povoljnom Kontekstu 1 (38 dece stabilno smeštene u porodicu, pre navršene 1. godine – kontrolni uzorak), nepovoljnom Kontekstu 2 (89 dece – kasno izmeštene iz neadekvatnih uslova, sa više promena sredine) i ekstremno nepovoljnom Kontekstu 3 (uz česte promene sredine, iskusila su i zlostavljanje). Deca oba pola, ravnomerno su razvrstana u grupe po 60, u tri uzrasna raspona: 2-6; 7-12 i 13-18 godina. Pri obradi podataka korišćene su metode i postupci iz okvira deskriptivne statistike, kao i iz domena statistike zaključivanja – pored t-testa, hi-kvadrata i koeficijenta korelacije korišćen je F test, jedno i dvofaktorska univarijaciona analiza, hijerarhijska klaster analiza za nominalne varijable i multipla regresiona analiza (linearni model)

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.