studenti
Mesto za uspešne studente

Radno pravo – zakon o radu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (4 votes cast)

Z A K O N O R A D U

I – OSNOVNE ODREDBE

Ovim zakonom uredjuju se nacin i postupak zakljucivanja ugovora o radu izmedju radnika i poslodavca, radno vrijeme, odmori i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zastita prava iz radnog odnosa, reprezentativnost sindikata i poslodavaca, zakljucivanje i primjena kolektivnih ugovora, rjesavanje sporova izmedju radnika i poslodavaca, prestanak ugovora o radu i druga prava i obaveze.Prava i obaveze iz radnog odnosa nastaju s danom kad radnik, na osnovu ugovora o radu, stupi na rad kod poslodavca.Radnikom, smatra se lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu.

Poslodavcem, u smislu ovog zakona, smatra se preduzeće, ustanova, banka, organizacija za           osiguranje, udruženje, agencija, zadruga.

  • Zabrana diskriminacije radnika zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla.
  • Radnici imaju pravo da organizuju sindikat i da se u njega učlanjuju.Poslodavci imaju pravo da po svom slobodnom izboru organizuju odgovarajuća udruženja poslodavaca i da se u njih učlanjuju. Osnivaju se bez ikakve prethodne saglasnosti bilo kog državnog organa.
  • Poslodavcima i udruženjima poslodavaca, zabranjeno je da se miješaju u organizovanje i rad sindikata, ili da, uz davanje materijalne ili druge podrške sindikatu, kontrolišu njegov rad i obrnuto.
  • Zakonita djelatnost sindikata i udruženja poslodavaca ne može se trajno niti privremeno zabraniti.Sindikalne organizacije upisuju se u registar sindikalnih organizacija, koji propisuje i vodi  ministarstvo nadležno za poslove  rada.
  • Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, bliže se uređuju prava po osnovu rada, obim prava i način i postupak njihovog ostvarivanja, on je obavezujuci za poslodavca i za radnike koji su kod njega zaposleni.
  • Pravilnik o radu dužan je da donese svaki poslodavac koji ima više od 15 zaposlenih radnika.Prijedlog pravilnika o radu poslodavac dostavlja na upoznavanje sindikatu i savjetu radnika, cije je misljenje duzan razmotriti prije donosenja pravilnika o radu.
  • Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu ne moze se odrediti manji obim prava, ali mogu se odrediti povoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom.
Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.