studenti
Mesto za uspešne studente

Skripta krivično pravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (4 votes cast)

1. Pojam, predmet, zadatak i cilj krivičnog procesnog prava?
Krivicno procesno pravo proucava se kroz dva dela:
• opsti (izucavaju se krivicno procesni subjekti, krivicno procesne radnje I tzv.sudske odluke);
• posebni (bavi se samim postupkom).
Predmet krivicnog prava je sam krivicni postupak. To je krivicna stvar tj.utvrdjivanje da li je odredjeno lice ucinilac tog dela.
Zadatak krivicno procesnog prava je darasvetli odnosno raspravi I resi odnosno presudi konkretnu krivicnu stvar.
Cilj krivicno procesnog pravaje da niko nevin ne bude osudjen, a da se uciniocu krivicnog dela propise odgovarajuca sankcija. Sankciju izrice krivici sud.
Krivicno pravo moze da se posmatra kao:
• grana zakonodavstva;
• posebna naucna disciplina.
Krivicno procesno prav ima svoju zastitnicku funkciju, koja se ostvaruje kroz:
• represivni deo (uciniocu se izrice odgovrajuca krivicna sankcija);
• preventivni deo (prevencija moze biti generalna I specijalna).
2. Krivični postupak (pojam i vrste)?
Krivicni postupak je zakonom regulisan tok rasvetljenja I resenja krivicne stvari koji se ostvaruje zakonom predvidjenom I uredjenom delatnoscu krivicno procesnih subjekata. Predstavlja potpunu delatnost subjekata I u sebi sadrzi odredjene etape koje se oznacavaju kao stadijumi I faze. Imamo dve vrste postupaka koji su uredjeni normama krivicnog procesnog prava:
• Redovni (opsti) krivicni postupak predvidjen je za najteza krivicna dela I uglavnom se sprovodi za krivicna dela iz nadleznosti viseg, a I za odredjena krivicnog dela iz nadleznosti osnovnog suda;
• Posebni (osobeni) krivicni postupci su oni u kojima s kao I u redovnom krivicnom postupku raspravlja odnosno resave krivicna stvar, ali je razlika sadrzana u vrsti I tezini krivicnih dela za koja se void kao I svojstvima ucinioca krivicnih dela;
Skraceni krivicni postupak koji se sprovodi za krivicna dela iz nadleznosti osnovnog suda, za koja je predvidjena novcana kazna I kazna zatvora do osam godina, ali I postupak prema maloletnicima; rociste za izricanje krivicne sankcije; postupak izricanja sudske opomene,…
3. Osnovni krivično-procesni subjekti i učesnici krivičnog postupka?
Osnovni krivicno procesni subjekti su:
• Sud sa funkcijom sudjenja;
• Ovlasceni tuzilac sa funkcijom gonjenja;
• Okrivljeni sa funkcijom odbrane.
Ucesnici u krivicnom postupku:
• Okrivljeni (lice prema kome se vrsi krivicni postupak);
• Onaj koji goni okrivljenog (javni tuzilac).

4. Istorijski tipovi krivičnog postupka?
• Akuzatorski ili optuzni – postajao u Grckoj I Rimu. Tuzilac I okrivljeni su stranke koje su okrivljene u postupku. Sud se u postupak dokazivanja nije mesao. Okrivljenije stupao u spor I odgovarao je na pitanja tuzbe. Jasno je da okrivljeni ima siroka prava I ovlascenja I subject je postupka. Odlucuje na osnovu dokaza koji se iznesu. Postupak je javan, usmen, neposredan I kontradiktoran. Zadrzao se do kraja 8. Veka;
• Inkvizitorski ili ispitivacki/istrazni – poceo je krajem 7. Pocetkom 8. Veka pod okrivljem katolicke crkve. Glavna odluka je spajanje osnovnih procesnih funkcija I njihovo poveravanje sudu koji je jedini procesni subject. Optuzbu vrsi sud u javnom interesu, a okrivljeni prikuplja dokaze po sluzbenoj duznosti. Pored osudjujuce I oslobaadjajuce presude, bila je I presuda kojom se okrivljeni otpusta ispod sudjenja. Krivicni postupak je bio tajan, pismen I posredan.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.