studenti
Mesto za uspešne studente

Trgovinsko pravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)

1. POJAM PRAVNE NORME, NJENA STRUKTURA I VRSTE PRAVNIH NORMI
– Kao najmanji deo prava javlja se pravna norma, ona predstavlja pravilo ponasanja koja organizuje svest ljudi u skladu
sa drustvenim uredjenjem datog drustva.
– Pravna norma (pravilo) predstavlja preobrazaj odredjenog moralnog shvatanja u pravnu normu koja je zasticena
organizovanom sankcijom drustva.
– Pravnu normu treba razlikovati od clana, pravnog akta ili zakona. Retko je moguce naci pravnu normu u jednom clanu
zakona. Obicno se njeni delovi nalaze na vise mesta i u vise razlicitih clanova.
– Za pravnu normu cesto se kaze da predstavlja pravilo ponasanja ljudi u drustvu za cije se krsenje predvidja sankcija.
Pravna norma se razlikuje od ostalih pravila ponasanja (obicajna, moralna…) upravo po priridi sankcije kojom je
zasticena.
– Sankcija pravne norme je drustveno organizovana, unapred predvidjena, propisana i obezbedjena silom drzave.
Pravna norma je objektivna, bezlicna i uopstena posto na apstraktan nacin regulise pravni odnos.
– Pravna norma ima tri elementa.
ÿ
Hipoteza (pretpostavka)
– sadrzi jedan ili vise uslova koji treba da budu ispunjeni da bi doslo do primene
pravnog pravila.
ÿ
Dispozicija (pravilo ponasanja)
– je onaj deo pravne norme koji sadrzi pravilo ponasanja koji kazuje sta je
dozvoljeno a sta nije, st aje pravo a sta krivo. Dispozicija zabranjuje neko ponasanje, ovlascuje na neko
ponasanje ili naredjuje neko ponasanje.
ÿ
Sankcija (kazna ili pravna mera)
– je kazna koja je unapred propisana, predvidjena, poznata za slucaj da dodje
do povrede dispozicije ili hipoteze. Ovakva povreda naziva se prekrsaj ili delikt.
– U pravnoj teoriji postoji podela pravnih normi na: uslovne (apstraktne) su one koje su namenjene situacijama koje
tek treba da nastupe i bezuslovne (konkretne) su one koje se donose da bi se regulisale situacije koje su vec nastale.
Vrste pravnih normi
:
a)
Materijalnopravne i procesnopravne –
Materijalnopravne
su one koje regulisu stvarne (realne i materijalne)
odnose subjekata u pravu.
Procesnopravne
regulisu postupak (proceduru) primene normi materijalnog prava.
Materijalnim pravnim pravilom apstraktno se formulise odredjena situacija koka se inace stvarno moze desiti u
zivotu. Pravna pravila koja regulisu postupak primene materijalnog prava nazivaju se pravnim pravilima
procesnog prava.
b)
Imperativne i dispozitivne pravne norme – Prema stepenu obaveznosti dispozicije pravne norme se dele na:
imperativne
koje su prinudne, one izricito obavezuju, I voljom subjekata njena se primena ne moze iskljuciti.
Iza ovih normi stoji vlast, naredjenje drzave stoga je njihovo postovanje obavezno i voljom subjekata njihova
se sadrzina ne moze menjati.
Dispozitivne
norme se mogu zameniti slobodnom voljom subjekata dogovorenim
pravilom. To je norma koja ce se primeniti ako je subjekti nisu isljucili svojom voljom. One su zamenljive jer
njihovu sadrzinu subjekti prava mogu menjati.
c)
Opste, posebne i pojedinacne pravne norme – Prema obimu primene imamo podelu na
Opste pravne norne
odnose se na sve subjekte, proizvode dejstvo na sva lica I odnose se na neodredjeni broj slucajeva, imaju
karakter opste norme (npr. ko drugome pricini stetu mora de je nadoknadi).
Posebne pravne norme
ticu se
posebnih kategorija sujekata i proizvode dejstvo samo na tu kategoriju lica. Regilisu posebne odnose na
poseban nacin ili vaze na odradjenoj teritoriji (npr. posebne norne su one koje vaze samo za javna preduzeca).
Pojedinacne pravne norme
nastaju na osnovi opstih pravnih normi tj. izvode se iz njih i odnose se samo na
pojedinacan slucaj (poziv vojnog odseka, ili sudska odluka odnosno presuda kojom se kaznjava konkretno
lice).
d)
Naredjujuce, zabranjujuce i ovlascujuce pravne norme – U zavisnosti od karaktera dispozicije pravne norme se
dele na:
naredjujuce
sadrze izricito naredjenje, dispoziciju koja zapoveda odredjeno ponasanje.
Zabranjujuce
pravne norme sadrze dispoziciju kojom se zabranjuje odredjeno ponasanje.
Ovlascujuce
norme daju ovlascenje
subjektima prava na odredjeno ponasanje.
e)
Potpune i nepotpune pravne norme – u zavisnosti od toga da li pravna norma sadrzi sve elemente ili ne norme
se dele na
potpune
(sadrze sve elemente) i
nepotpune
(one kojima nedostaje hipoteza i sankcija ili samo
sankcija).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.