Akademski integritet: temelj našeg delovanja

Na studenti.rs, verujemo da akademski integritet čini osnovu svake uspešne akademske zajednice. Naša platforma je posvećena promovisanju i očuvanju integriteta u svim aspektima učenja i istraživanja. Evo kako se studenti.rs zalaže za akademski integritet:

Podržavamo pravilno citiranje izvora

  • Podstičemo sve studente da poštuju politike i smernice akademske čestitosti svojih obrazovnih institucija.
  • Razvijamo alate za citiranje kako bismo olakšali studentima pravilno navođenje izvora, bez obzira da li su materijali pronađeni na studenti.rs ili negde drugde.

Stimulišemo učenje iz različitih izvora

  • Naša platforma omogućava deljenje originalnog, visokokvalitetnog sadržaja kao što su sažeci knjiga, beleške sa predavanja i drugi studijski materijali.
  • Podstičemo studente da uče iz različitih izvora, čime se ističe fokus na stvarnom učenju i razumevanju materije umesto samo na memorisanju činjenica radi prolaska ispita.

Prilagodljivi formati za sve tipove učenika

  • Pružamo različite formate koji omogućavaju studentima da prilagode svoje učenje svojim preferencijama, bilo da je to kombinovanje nekoliko sažetaka, pristup svim beleškama sa određenog predavanja ili ponavljanje ključnih tačaka knjige.

Partnerstvo sa obrazovnim institucijama

  • studenti.rs ne teži da zameni tradicionalni obrazovni sistem, već da ga dopuni i unapredi.
  • Verujemo da edukacija i tehnologija treba da idu ruku pod ruku kako bi se studentima pružile najbolje moguće pripreme za budućnost.

Na studenti.rs, verujemo da poštovanje akademskog integriteta pomaže u stvaranju održive i prosperitetne akademske zajednice. Kroz podršku pravilnom citiranju, podsticanje učenja iz različitih izvora i partnerstvo sa obrazovnim institucijama, radimo na ostvarenju ove vizije. Uz podršku celokupne zajednice, zajedno možemo omogućiti studentima da exceliraju u svom akademskom i profesionalnom životu.


Saznajte više o tome kako sprečavamo kršenje autorskih prava i rešavamo probleme sa autorskim pravima.