Odlomak

 

Microsoft Digital Civility Index (DCI), istraživanje tona i intenziteta interakcija na internetu, koje je sprovedeno u 25 zemalja – pokazuje najlošije rezultate, odnosno najniži indeks digitalne kulture, od kada je istraživanje započeto pre četiri godine, a povodom obeležavanja Dana sigurnijeg interneta.

DCI iznosi 70%, što je do sada najviši stepen negativnog online ponašanja, od 2016. godine kada je sprovedeno prvo Microsoft istraživanje. Podjednako je zabrinjavajući i značajan porast posledica negativnog online uticaja – poput emotivnog i psihološkog bola. Rezultati objavljeni pod nazivom “Civility, Safety and Interactions Online – 2019”, pratili su percepciju tinejdžera i odraslih o online okruženju i izloženosti rizicima na internetu, u četiri osnovne kategorije koje se odnose na reputaciju, ponašanje, seksualno i lično uznemiravanje.

Teme i online prostori koji podstiču digitalnu nekulturu

 Fizički izgled i politika su glavni uzrok lošeg online ponašanja, pri čemu čak 31% svih ispitanika navodi da su obe ove teme problematične. Seksualna orijentacija bila je blizu – za 30% učesnika, a religija i rasa za 26%, odnosno 25% ispitanika.

Za tinejdžere i žene (38%) izgled je bio najistaknutiji pokretač online negativnosti, a devojke (41%) i odrasle žene (35%) ga smatraju ključnim pokretačem nekulture na internetu. Među odraslima je politika (38%) bila najčešći faktor negativnog ponašanja, pri čemu je 34% odraslih muškaraca navodi kao ključni izvor. Za obe starosne grupe seksualna orijentacija kao uzrok online maltretiranja, bila je drugi najčešći odgovor – sa 30%. Kada je reč o online okruženju na kojem je negativno ponašanje najčešće – ne čudi da obe starosne grupe, čak dve trećine ispitanika (66%), navode društvene mreže kao prvi odgovor.

Više nego u prethodnim studijama, ispitanici su prijavili da su nedavno i/ili češće doživljavali rizike. Na primer, 40% je reklo da su bili izloženi riziku neposredno pre učešća u istraživanju, a tri četvrtine (75%) doživelo je jedan od rizika iz četiri osnovne kategorije, u dva ili više navrata. 40% svih ispitanika je istaklo da su doživeli neželjenu seksualnu pažnju i neželjeni kontakt tri ili više puta u životu.

Predviđanja za narednu deceniju

Sa pozitivne strane, ljudi su ohrabreni dolaskom nove decenije i onim što bi 2020. godine mogle da donesu u pogledu poboljšanja online kulture. Učesnici istraživanja su izneli svoje „vizije 2020-ih“ i odabrali tri reči koje najbolje opisuju njihove nade kada je u pitanju online komunikacija u narednih deset godina. „Poštovanje“ je daleko najpoželjnija opcija (66%), zatim slede „sigurnost“ (57%), „sloboda“ (33%), „uljudnost“ (32%) i „ljubaznost“ (26%). “Empatija” je bila jedini drugi izbor koji je dobio više od 20% glasova, a “blagostanje”, “inkluzivnost”, “zdravlje”, “saosećanje” i “radoznalost” imali su između 11% i 15% glasova.

Pored tradicionalnog Digital Civility Challenge-a  Microsoft nudi i brojne konkretne savete i primere dobre prakse kada je online zaštita u pitanju, a povodom obeležavanja Dana sigurnijeg interneta 2020, kompanija je kreirala društvenu igru Thumbs Up, Bug Down uz pomoć koje tinejdžeri mogu da nauče kako da se zaštite, ali i shvate važnost poštovanja, empatije i ljubaznosti u online svetu.

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • stranica
  • Školska godina:
  • Blog
  • ,  ,   

Više u Blog

Komentari