Odlomak

Pružanje usluge danas je koncentrisano oko operatora mobilne mreže koji i najveći deo svojih prihoda bazira na prenosu glasa. U novom lancu pružanja mobilne usluge pojavljuju se i multimedijalni servis provajderi. Nosioci ovih novih uloga često se nazivaju brokerima ili (prema Bertelsman medija Sistemu) integratori informacija. Multimedijalni servis provajderi, kao ključni učesnik u lancu pružanja multimedijalne usluge, kupuju svoje informacije, odnosno sadržinu, od trećih lica kao što su pružaoci TV programa i izdavači. Tu je magična tačka dodira između novinarske industrije i medijskog sveta sa mobilnim telekomunikacijama.

Zahtevi koji su bili postavljeni pred 3G sisteme su:

  • Globalni roming kroz različite mobilne mreže 
  • Velika brzina prenosa podataka
  • Multipleksiranje više vrsta usluga na jednu vezu
  • Podrška simetričnog i asimetričnog prenosa
  • Kompatibilnost sa sistemima druge generacije
  • Efikasnije korišćenje frekvencijskog spektra

Koje su usluge izrasle iz UMTS-a? Stručnjaci su došli do nekih tridesetak ključnih usluga koristeći različite parametre od stepena interaktivnosti do korisničkog interfejsa, preko korisnosti i vrednosti sadržine informacija. Uopšteno rečeno, bazični koncepti usluga su zajednički drugoj i trećoj generaciji. Ali mehanizam prenosa kao i korisnički aparati, odnosno terminali i sami interfejsi znatno su unapređeni sa 3G. Aplikacije napravljene za web i korporativne Internete su ključni izvor mobilnih aplikacija 3G. Najveći broj mobilnih korisnika Internet koristi drugačije nego korisnici personalnih računara: prvenstveno za kratke poruke i bez transakcije pre nego za komotno pretraživanje.

     Broj pretplatnika 2004. godine u 3G mreži dostigao je 8,5 miliona; devet miliona je nadmašeno u januaru prošle godine, a očekuje se da će granica od 10 miliona pretplatnika biti pređena ove godine. Predstavnici kompanije su izjavili da očekuju da će novi 3G telefoni postepeno zamenjivati starije 2G modele, i naveli da se ne planira proizvodnja novih, jeftinijih 2G telefona.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Komentari

Click to access the login or register cheese