Statistika i obrada podataka

Početak Forumi Ostalo Statistika i obrada podataka

Autor Članci
Autor Članci
7. avgusta 2019. at 13:41 #163275

DorotiOz

Nudim sve vrste statisticke obrade podataka i interpretacije dobijenih nalaza (deskriptivna statistika, korelacije, univarijantna, multivarijantna statistika, inferencijalna statistika….).
Radovi podrazumevaju: pomoc u izradi nacrta istrazivanja (opciono), konstrukcije instrumenata za istrazivanje (opciono), pravljenje maski za unos podataka (opciono), unos podataka (opciono), ili ukoliko Vi unosite varijable – konsultovanje, statisticka obrada podataka (tabelarno i graficki) i interpretacija. Pored kompletnog izvestaja o primenjenoj metodologiji i rezultatima, prilikom predaje rada detaljno objasnjavam dobijene rezultate.
Usluge nudim za sve vrste radova: seminarskih, diplomskih, specijalistickih, subspecijalistickih, magistarskih, doktorskih ili bilo kojih naucno-istrazivackih radova.
Od programa koristim Blaise, SPSS i Excel.
Posedujem zavidno, dugogodisnje iskustvo rada u naucno-istrazivackoj instituciji na polju statistike i analitike.
Cena je povoljna (zavisi od ciljeva istrazivanja, hipoteza, baze podataka, rokova, kompleksnosti analiza) i stvar je dogovora.
Ukoliko ste zainteresovani, pisite mi na: statistika_radovi@yahoo.com

5. novembra 2019. at 11:21 #173645

DorotiOz

Nudim usluge statisticke obrade podataka i interpretaciju dobijenih rezultata.

Ukoliko postoji potreba za tim, radim:
Konsultacije u izradi nacrta istrazivanja
Konsultativni deo u konstrukciji instrumenata za istrazivanje (skale procene, ankete, upitnici)
Kreiranje maski za unos podataka
Unos podataka

Od statistickih analiza, radim:
Deskriptivnu statistiku (AS, SD, Min, Max, Medijana,…)
Preliminarne analize (testovi normalnosti distribucije podataka, provera pouzdanosti merne skale)
Neparametarske testove (Hi-kvadrat, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test ranga, Friedman test)
Parametarske testove (T-test, ANOVA, korelaciona analiza, regresiona analiza – logisticka i visestruka)
Psihometrijsku analizu mernih instrumenata po klasicnoj testnoj teoriji (CTT) i teoriji stavskog odgovora (IRT) – izracunavanje parametara pozdanosti, diskriminativnosti, infit i outfit, tezina stavke, diferencijalno funkcionisanje ajtema…

Izvestaj koji dobijate sadrzi: opis primenjenih statistickih metoda, softvera koji je koriscen, tabelarni/graficki prikaz i interpretaciju rezultata. Izvestaj je kompletno formatiran (nisu output tabele iz softverskog paketa), tako da moze da se direktno kopira u rad, nema potrebe da se dodatno doradjuje. Ukoliko je potrebno, pruzam dodatna objasnjenja, i radim neophodne korekcije.

Usluge nudim za sve vrste radova: seminarskih, diplomskih, specijalistickih, subspecijalistickih magistarskih, doktorskih ili bilo kojih naucno-istrazivackih radova.

Od programa koristim SPSS, Blaise, Winsteps i Excel.

Posedujem zavidno, dugogodisnje iskustvo rada u naucno-istrazivackoj instituciji na polju statistike i analitike.

Cena je povoljna (zavisi od kompleksnosti analiza, obima i rokova) i podlozna je dogovoru.

Ukoliko ste zainteresovani, pisite mi na: statistika_radovi@yahoo.com

8. novembra 2019. at 18:54 #173778

malicdoni

svaka cast kakve su cene

13. novembra 2019. at 15:13 #174040

DorotiOz

Cene zavise od samog posla. Koliko je kompleksna analiza i obiman posao, kakvi su rokovi…

16. novembra 2019. at 10:11 #174186

ArminStifler

Super

17. novembra 2019. at 12:13 #174217

malicdoni

ajmo malo o statistici

30. novembra 2019. at 18:08 #174972

Julija ooo

htela bih da narucim jedan rad

9. decembra 2019. at 16:52 #175658

ArminStifler

svaka cast to je ekstra

9. decembra 2019. at 22:46 #175689

malicdoni

sve u svoje vrijeme

11. decembra 2019. at 11:38 #175831

edina19234214

svaka cast

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.