Odlomak

Genetika je nauka koja proučava nasjedni materijal,procese i zakonitosti biološkog nasleđivanja.
Zahvaljujući nasleđivanju i promenljivosti javljaju se sličnosti i razlike osobina u potomstvu u odnosu na roditelje i dalje pretke. Rasvetljavanje uzroka tih sličnosti i razlika u potomstvu jeste osnovni cilj genetike kako bi ona u doglednoj budućnosti mogla da upravlja procesima nasleđivanja i promenljivosti.
Pod biološkim nasleđivanjem podrazumeva se proces razvića novih živih bića-organizama sličnih roditeljima i daljim precima. Potomstvo liči na roditelje zbog sličnosti materijalnih osnova nasleđivanja u polnim ćelijama,koje učestvuju u procesu oplođenja i zato što se u toku razvića jedinke delom ponavlja istorijski razvoj vrste. Razlike između roditelja i potomaka mogu da budu uslovljene naslednom promenljivošću(novim kombinacijama postojećih naslednih činilaca i promenama u naslednoj supstanci) i sredinom koja se neprekidno menja u toku razvića jedinke. Biološko nasleđivanje i promenljivost tesno su povezani sa procesima razmnožavanja i razvića jedinke.
Nasleđivanje i promenljivost su dve osnovne katakteristike živih bića,međusobno suprotne ,ali nerazdvojno povezane. Pošto jedinke stare i umiru, priroda obezbeđuje neprekidnost života putem razmnožavanja i prenošenja naslednih činilaca na nove jedinke-potomstvo.
U nasledni materijal spadaju: hromatin, hromozom, DNK i gen.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Biologija sa humanom genetikom /
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Biologija
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet 'Bijeljina'  

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Komentari