studenti
Mesto za uspešne studente

Hemijske (laboratorijske) metode ispitivanja zemljišta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. Uvod

Reakcija zemljišta predstavlja jednu od najvažnijih karakteristika zemljišta. Od nje u velikom stepenu zavise najvažnije hemijske i mikrobiološke osobine, odnosno plodnost zemljišta. Klasična definicija pH prema jednačini pH = – log CH3O+ koju je postavio Soerensen 1909. godine, nije sasvim egzaktna, jer se elektrometrijski ne određuje koncentracija već aktivnost vodonikovih jona. Otuda, reakciju zemljišta karakteriše aktivnost vodonikovih jona u zemljišnom rastvoru i izražava se u pH jedinicama.

2. Određivanje reakcije zemljišta

Simbol pH predstavlja negativan logaritam koncentracije vodonikovih jona u rastvoru (pH = – log (H+) ili pH = – log CH3O+). Na osnovu ove jednačine proizilazi da se neutralna tačka, u kojoj su vodonikovi (H+) i hidroksilni (OH-) prisutni u ekvimolekulskim koncentracijama, nalazi na pH 7,00. Pri kiseloj reakciji koncentracija jona H+ je veća od 10-7 i od koncentracije OH- jona, pri baznoj reakciji pH rastvora koncentracija H+ jona je manja od 10-7 i manja od koncentracije OH- jona. Tako je, pri kiseloj reakciji pH 7,00.
U praksi se pH određuje elektrometrijski pH-metrom ili pomoću indikatora, čija je promena boje određena u korelaciji sa elektrometrijskim pH vrednostima. Zavisno od toga u kakvom stanju se nalaze joni H+ u zemljištu, razlikuju se aktivna i potencijalna kiselost.

2.1 Aktivna kiselost zemljišta

Aktivnu kiselost čine joni vodonika koji se nalaze u zemljištu, a njihova količina zavisi od prisustva mineralnih i organskih kiselina i hidrolitički kiselih soli, odnosno stepena njihove disocijacije.

2.2 Potencijalna kiselost zemljišta

Rastvor IM KCl koji se koristi za određivanje razmenljive kiselosti treba da ima pH 5,6 a rastvor IM CH3COONa (za određivanje hidrolitičke kiselosti) ima pH 8,2. Veličina pH određuje se kolorimetrijski i potenciometrijski.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.