Odlomak

Управљање и развој људских ресурса постаје све значајније због новог места и улоге човека у свим друштвеним процесима и у њиховом управљању. Мотивација запослених постаје темељ савременог менаџмента људских ресурса јер се једино изградњом квалитетног мотивацијског система може помоћи организацији да повећа своју конкурентску способност и вредност.

Досадашњи концепт мотивацијских техника је недовољно флексибила, па је потребно развити и увести нове, које ће својом разноврсношћу довести до високе мотивисаности и задовољства запослених чиме ће се истовремено остварити успешно пословање. Применом научних достигнућа на подручју мотивације може се знатно допринети повећању мотивације и задовољства запослених.

Мотивација запослених није само психолошки и социолошки проблем рада и радног понашања. Узрок одређеног понашања човека је унутрашњи психолошки покретач који га тера на неку активност, па учинак појединца не зависи само од његове способности већ и од његове мотивације. Задатак менаџера је да схвати људску сложеност, мотивацијске теорије и да у зависности од околине изабере и примени материјалне и нематеријалне мотивацијске технике.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Управљање људским ресурсима /
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Etika, Ljudski resursi
  • Srbija,  Šabac,  Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šabcu   Академија струковних студија Шабац Одсек за пољопривредно – пословне студије и туризам

Više u Etika

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Komentari