studenti
Mesto za uspešne studente

Određivanje hemijskih osobina zemljišta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Humus predstavlja složen dinamički kompleks organskih jedinjenja obrazovanih pri razlaganju i humifikaciji organskih ostataka u zemljištu. Odredjivanje njegovog sadržaja obavlja se pri svim proučavanjima zemljišta.
Humusu pripada važna uloga u obrazovanju zemljišta i njegovoj plodnosti.Ispoljava veliki uticaj na fizičko-hemijske i fizičke osobine zemljišta(adsorpcionu sposobnost,vodopropustljivost,vlažnost itd.).Humus takodje predstavlja izvor hranljivih materija za biljke koje se oslobadjaju pri njegovoj mineralizaciji.
Pri odredjivanju ukupnog sadržaja humusa uzimaju se u obzir sve forme organskih materija u zemljištu.Zato pri pripremi zemljišnog uzorka za analizu treba pažljivo odvojiti sve vidljive organske ostatke,da bi se odstranile organske materije nehumusne prirode.
Za odredjivanje ukupnog sadržaja humusa u mineralnim zemljištima postoji veći broj metoda.U laboratorijama je najviše u upotrebi permanganatna metoda po Kocmanu.Pomoću ove metode može se jednostavno,bez specijalnih uredjaja i složene aparature,brzo i relativno tačno odrediti sadržaj humusa u zemljištu.
Princip odredjivanja sadržaja humusa po Kocmanu zasnovan je na oksidaciji organskih materija zemljišta pomoću 0,1M rastvora KMnO4(kalijum permanganata).

A. Pribor:

• analitička vaga;
• Erlenmajerove kolbe(konusne) zapremine 300 cm3;
• 2 graduisana staklena cilindra(menzure);
• pipeta od 50 cm3;
• dve birete zapremine 50 cm3 na stativu;
• mali stakleni levak prečnika 5 cm;
• staklene čaše;
• električni rešo sa regulatorom zagrevanja

B. Reagensi

*0,1M rastvor KMnO4 kome je odredjen faktor normaliteta.Rastvoriti 3,2 g kalijum permanganata u 700-800 cm3 destilovane vode i potom rastvor dolivanjem destilovane vode dovesti do crte merne kolbe od 1000 cm3.Rastvor se kuva u Erlenmajerovoj kolbi od 2 litra jedan čas.U otvor kolbe stavi se mali levak.Nakon kuvanja rastvor se ostavi da stoji tokom dve nedelje u zatvorenoj kolbi na tamnom mestu.Za vreme stajanja na dno pada talog MnO2,koji se obrazuje procesom oksidacije organskih materija,amonijaka i drugih primesa prisutnih u destilovanoj vodi.Bistar,tamno crveni rastvor se dekantira u smedju bocu sa brušenim čepom ili se filtrira kroz levak sa poroznom staklenom pločom. Posudje u kome se priprema rastvor kao i filtar-lončić treba prvo oprati toplim rastvorom kalijum bihromata(K2Cr2O7) u sumpornoj kiselini,a zatim destilovanom vodom;

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.