studenti
Mesto za uspešne studente

Policija kao sistem bezbednosti

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

U ranom periodu razvoja društva i građanske političke misli bili su zastupljeni svi oblici nasilja. Cilj svake države je da ima stabilan bezbedonosni sistem. Deo tog sistema čini policija te zemlje.
Policija je imala svoju organizaciju po uzoru na vojnu organizaciju. Njena brutalnost i moć bile su oličene u strahovladi koja nije mogla da funkcioniše bez političke dominacije. Sve do 18. i 19. veka termin „policija“ je imao potpuno drugačije značenje i bio je najbliži značenju grčke reči „politeja“, koja označava celokupno državno upravljanje u interesu države i građana, kao i poredak koji je iz takvog uređenja nastao, budući da ima osnova za pretpostavku da su od ove reči Rimljani stvorili pojam politia.
U drugoj polovini 18. veka izdvajaju se posebni specijalizovani organi policije za očuvanje javnog reda i mira. Oni zajedno sa vojskom predstavljaju značajan organ državne vlasti. Prvi policijski ustav i prva organizovana policija javljaju se u Francuskoj u 18. veku.

POJMOVNO ODREĐENJE POLICIJE

Prema zemaljskom pravu iz 1794 godine, policija je definisana kao državna služba koja se brine za “Održavanje javnog mira,bezbednosti i poredka”, kao i za “Otkljanjanje opasnosti koje prete javnosti ili njenim članovima”.
Prema Hegelu prioritetni zadatak policije je da se uključi u prevazilaženje razlika između pojedinačnog i opšteg koje obeležava građansko društvo.Policija je po njemu obuhvatala čitav dijapazon upravnog delovanja države u građanskom društvu i njegovi pogledi na policiju razlikovali su se od liberalnih koncepcija koje su celokupni državni aparat, pa i policiju svodili na negativnu funkciju noćnog čuvara.
Istorijski gledano, uloga policije se menjala, zavisno od protivurečnosti i promena u samom društvu koje su ostavljale odraza i na promene policijskog sistema.Za prvu modernu definiciju policije može se uzeti definicija Engleskog autora Mawby-a iz 1885 godine, po kojoj policija predstavlja onaj deo društvene organizacije koji se nepostredno brine oko održavanja dobrog poredka. Nešto kasnije 1905 god.javlja se definicija Lepine prema kojoj je policija “organizovano telo službenih lica sa primarnim zadacima zaštite poretka i obezbeđenja sigurnosti lica i imovine”.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.