Odlomak

1. Uvod
Sa aspekta bezbjednosti saobracaja, uređaj za zaustavljanje je jedan od najvažnih uređaja na
motornom vozilu. Zadatak uređaja za zaustavljanje je veoma kompleksan, a da se takvi zahtjevi
ispune, na vozliu se ugrađuju kočioni sistemi:
1. Radna kočnica
2. Pomoćna kočnica
3. Parkirna kočnica
Vozač, rukom ili nogom djeluje na komandu I na taj način se realuzuje kočenje. Aktiviranjem
sistema za kočenje nastaje trenje između pokretnih I nepokretnih elemenata kočnice. Kinetička
energija vozila se pretvara u toplotnu energiju, koja se oslobađa zbog radne sile trenja
nepokretnih I pokretnih elementa izvrsnog mehanizma kočnice. Ostvareni moment kočenja
zavisi od angažovanog momenta sile prianjanja između pneumatika I podloge. Angažovana
vrijednost sile prijanjanja zavisi od stanja pneumatika, karakteristike podloge, vlažnosti podloge,
brzine kretanja I drugo…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese