studenti
Mesto za uspešne studente

Upotreba sredstava za zaprečavanje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

U savremenom društvu suština policijske funkcije se može odrediti kao održavanje javnog reda i poretka, odnosno određenih vrednosti, koje su s obzirom na razvoj društva i opšte civilizacijske tekovine, dobile rang vrednosti od opšteg, nacionalnog ili javnog interesa. Takvim vrednostima se smatraju sigurnost ljudi i imovine, stanje reda i mira, isključenje upotrebe sile (osim od za to ovlašćenih organa), nesmetano uživanje ljudskih prava, određene ekonomske, moralne, estetske i slične vrednosti koje globalno društvo štiti, kao i osiguranje poštovanja ustanova određenog pravnog poretka i nesmetano funkcionisanje političkih institucija društva.
Da bi ispunila svoj zadatak policija je snabdevena potrebnim pravnim autoritetom i sredstvima. Među sredstvima koja joj stoje na raspolaganju je i mogućnost primene mera prinude fizičkom silom kao poslednje ili krajnje sredstvo (ultima ratio), kojim se u slučaju potrebe, prinudnim putem postiže održavanje javnog reda i poretka. Zbog toga, legalna mogućnost primene prinude je ono što policiju prvenstveno karakteriše u svakom prostoru i vremenu. Primenom mera prinude, uz upotrebu sredstava prinude najdublje se zadire u Ustavom zagarantovana prava na telesni integritet i život građana. Iz tih razloga upotreba sredstava prinude od pripadnika policije mora biti zasnovana na pravu. Zakonom o unutrasnjim poslovima Republike Srbije, predvidja se pravo ovlašćenog sluzbenog lica na upotrebu sredstava prinude, između ostalog, radi odbijanja napada od sebe, u predviđenim uslovima i na nacin utvrđen ovim zakonom i Pravilnikom o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.