studenti
Mesto za uspešne studente

UV ZRAČENJE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ultraljubičasto (UV) zračenje predstavlja elektromagnetno (EM) zračenje u intervalu talasnih dužina od 100- 400 nm. Ovo zračenje emituju različiti veštački izvori, ali i Sunce kao prirodni izvor EM zračenja. UV zračenje ima važnu ulogu u biohemijskim procesima koji se odigravaju u ć elijama živih organizama i neophodni su za njihovo fiziološko funkcionisanje. Drugim rečima, UV zračenje je neophodno za opstanak živog sveta na našoj Planeti [1].
Tokom svoje evolucije organizmi su se prilagodili prirodnim nivoima solarnog UV zračenja i svako povećanje intenziteta ili promena spektra ovog zračenja, koje stiže do Zemljine površine, prouzrokuje štetne posledice po živi svet-biosferu.
Iako su štetni efekti dejstva UV zračenja na žive organizme bili poznati još u XIX veku [Morys and Berger, 1993], tek otkrićem smanjene debljine ozonskog omotača iznad Antarktika i pojavom „ozonskih rupa“ 80-tih godina prošlog veka, svetska javnost počinje da posvećuje pažnju UV zračenju kao ekološkom problemu. Intenzitet i spektar UV zračenja, koje dospeva do površine ZemLje, direktno zavisi od debLjine ozonskog sloja.
Ozon (O3) je nestabilan gas koji se lako razgrađuje pod dejstvom organskih jedinjenja, naročito pod dejstvom hlorofluorokarbonata (freoni, haloni…), koji su našli široku primenu kako u industriji, tako i u svakodnevnom životu. Ozon predstavLja zaštitni sloj Zemlje, bez koga na njoj ne bi postojao ni jedan nama poznat oblik života. Ozon ima ulogu filtra (apsorbera) zračenja. On efikasno apsorbuje visokoenergetsko EM zračenje, tako da na površinu ZemLje dospeva filtrirano sun čevo zračenje iz optičkog dela spektra (niskoenergetsko UV zračenje, vidljivo zračenje i infracrveno zračenje). Svaka promena u kvalitetu ili kvantitetu ovog filtriranog zračenja, koja se javLja kao posledica smanjenja količine ozona, može izazvati štetne posledice, kako po zdravlje ljudi, tako i na celokupnu biosferu i globalnu klimu.
Činjenica je da svako naučno otkriće prati razvoj tehnike i tehnologije kojima se poboLjšavaju uslovi, kvalitet i standard savremenog života. Tako se pored prirodnog UV zrač enja, Ljudi danas sve više izlažu UV zra čenju emitovanom od strane veštačkih izvora, koji se koriste kako u medicinske tako i u kozmetičke i estetske svrhe.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.