Odlomak

Животно осигурање у данашњем времену представља моралну дужност

човека. Осигурање у свакодневном животу људи, као економска и правна институција од изузетног је значаја, нарочито имајући у виду ситуацију у нашем друштву и тежњу к савременој држави укљученој у међународне токове.

С тога веома је важно говорити о животном оигурању како би се подигла свест грађана о његовој важности.

У даншњем излагању говорићемо о појму, врстама, полисама и законима животног осигурања.

Животно осигурање у Србији у ранијем периоду било је на ниском степену развоја због различитих околности које су доприносиле оптерећењу у целини: низак животни стандард, лоша економска клима и лоша политичка ситуација. Охрабрује околност да се у Србији полако буди свест грађана, који схватају сву битност и повољност животног осигурања. Међутим, тржиште животног осигурања у Србији још увек је у повоју и није на нивоу развијености земаља Европе и Америке, где учешће премије животног осигурања у укупној премији прелази 60 одсто.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Komentari