Odlomak

 

Početkom osamdesetih, grupa naučnika i konsultanata firme Mek Kinsi (McKinsey&Company), predvođena konsultantima Robertom Votermanom i Tomasom Petersom, sprovela je opsežna istraživanja na temu organizacione efektivnosti. Nezadovoljstvo rezultatima konvencionalnog načina sprovođenja organizacionih promena, koji je uglavnom podrazumevao promene u organizacionoj strukturi, odnosno restruktuiranju organizacija, naveo je ove istraživače da sprovedu odgovarajuće istaživanje na temu promena i restruktuiranja. Studija je obuhvatala intervjue sa konsultantima i menadžerima širom sveta, koji su imali odgovarajuće veštine i iskustva u projektovanju organizacije. Skoro svi ispitanici delili su slično mišljenje u vezi sa oslanjanjem isključivo na strukturni pristup promenama, ali istovremeno nisu videli adekvatnu alternativu u primeni drugih pristupa(na primer, metoda i tehnika nauke o ponašanju u organizacijama).
Uopšteno, mišljenje naučnika je bilo da organizacije ne mogu da donose odluke na potpuno racionalan način u situacijama velike kompeksnosti poslovanja i zahteva sa tržišta. U takvom okruženju, promena strukture ne može sama po sebi obezbedit i promenu ka boljim rezultatima. Istog mišljenja, što je donekle bilo iznenađenje, bili su i top menadžeri u najboljim kompanijama tog vremena. Isključivo oslanjanje na strukturni pristup može kompanije učiniti neosetljivim na nestabilno poslovno okruženje, koje odlikuju brze promene u šansama i pretnjama. Po njima organizacije moraju da nauče kako da izgrade sposonosti za brzo i fleksibilno reagovanje. Omiljena taktika ovih menadžera bila je fokus na manji broj akutnih stvari koje su ključne za kompaniju u određenom trenutku. Istovremeno, naglašavali su potrebu za stabilnim sistemm vrednosti koji će imati njihovi zaposleni. Za kompanije kao što su IBM, Kodak, Hewlett-Packard, GM, Du Pont I Procter&Gamble, uspostavljanje stabilne i jake kulture bio je imperativ. Istovremeno, ove kompanije su brže reagovale na promene u odnosu na konkurenciju. Svoju responzivnost one nisu zasnivale na velikim strukturnim promenama. Umesto toga, fokus čitave organizacije bio je na jedan prioritetni cilj ili jednu promenu u okruženju.
Nakon godinu i po dana istraživanja ovog problema, konsultanti u firmi McKinsey&Company formulisali su novi okvir gledanja na stvari. Model koji je trebao da dovede do boljeg razumevanja organizacije obuhvatao je sedam elemenata:
1. strukturu
2. strategiju
3. sisteme
4. veštine
5. stil
6. osoblje
7. zajedničke vrednosti
Predloženi model se bazira na teoriji da je za efektivnost organizacije važno da svih sedam elemenata budu međusobno usklađeni i da se međusobno podržavaju.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Analiza I projekcija poslovnih sistema dr Miroljub Kostić
  • Školska godina: dr Miroljub Kostić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari