Odlomak

Adaptacija dece na kolektiv veoma je važna, pa je neophodno da se pravilno izvede. Nakon dobre adaptacije, rad, igra i učenje u vrtiću mogu se uspešno realizovati.
Adaptacija je period tokom kog se dete privikava na novu sredinu, prostor, drugare, osoblje, na uslove i dnevni raspored u vrtiću.
Uvodno razmatranje je započeto pričom o socijalizaciji, jer je socijalizacija preduslov adaptacije deteta. Adaptacija se ne odnosi samo na prihvatanje vrtića kao ustanove u kojoj se boravi, nego i prihvatanje okruženja u kom će dete provoditi vremenske periode.
Kao što je već rečeno, socijalizacija je jedan od glavnih faktora adaptacije deteta. Za adaptaciju deteta na vrtić, pored pravilne socijalizovanosti, bitan faktor je emotivni razvoj deteta. U emotivnom razvoju deteta, najbitniji faktor je razvijanje detetovog identiteta i njegovo shvatanje samog sebe.
Polazak deteta u predškolsku ustanovu predstavlja uglavnom prvi izlazak deteta iz porodične sredine, tj. prvo odvajanje od roditelja. Istovremeno, za dete to može predstavljati prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, bilo da su u pitanju deca ili odrasli. Često je ovo neprijatna situacija i za dete, i za roditelje jer su i jedni, i drugi, ispunjeni strahom od odvajanja i naporima da se dete prilagodi novonastaloj situaciji. Zbog svega navedenog ovaj vremenski period naziva se adaptivni period.
Obaveza vaspitača je da njegovo ponašanje bude uzoran model dobrog odnosa i pažnje pprema detetu, što znači da bude pažljiv, nežan, razumljiv, živ, slikovit. U odnosu vaspitača i deteta kvalitet kontakta u komunikaciji će doprineti boljoj adaptaciji i biti još bolji ako vaspitač pokazuje zainteresovanost, otvorenost, iskrenost, toplinu i tako dete prihvata u grupi. U adaptacionom periodu vaspitač koristi različite podsticaje: slušam te, tu sam za tebe, osmeh, zainteresovan pogled, dodir, zagrljaj itd.
Međutim, u svakoj promeni dešavaju se prepreke odnosno smetnje tokom adaptacije. One mogu biti raznovrsne i između ostalog, mogu poticati od dece, pa samim tim da adaptacija bude teška. To je upravo tema ovog rada i njime ćemo pokušati da dublje rasvetlimo pojam adaptacije dece na vrtić.
Predškolske ustanove su prvi koraci pripreme dece za budućnost u svim sferama života. U toj pripremi, veliki je značaj uspešne adaptacije, koja treba da bude što laganije i sa manje poteškoća. Iz tog razloga, tema ovog rada jeste adaptacije dece na vrtić. Pažnju u radu posvećujem prvenstveno pojmu adaptacije, potom tipovima adaptacije, a potom smetnjama i načinima saradnje roditelja i predškolske ustanove.
U radu se razmatraju osnovni konstruktivni elementi koje treba imati u vidu u periodu adaptacije dece na vrtić.
Teorijsko-naučna analiza pokazuje da pojam adaptacije dece na vrtić predstavlja složen sistem međusobno povezanih znanja, veština i sposobnosti vaspitrača. Posebno su studiozno razmatrani oni elementi adaptacije koji su bitni za uspešniji odns vaspitač-dete.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari