Odlomak

Upravljanje u agroprivredi (I deo)

 • Osnovni principi i koncepti menadžmeta u poljoprivredi
 • Agrarni menadžment – diferencijacija makro i mikro pirstupa
 • Upravljanje poljoprivrednim preduzećem

 

 

 

 

Osnovni principi upravljanja u agraru

 • Princip umanjujućih (opadajućih) prinosa
 • Princip marginalnosti (troškovni princip)
 • Princip supstitucije
 • Princip ograničenog kapitala i oportunitetnih troškova
 • Princip kombinovanja proizvodne strukture
 • Princip vremenskog upoređenja

Menadžment je veština koordiniranja faktorima proizvodnje kako bi se realizovali ciljevi jedne organizacije.
Menadžment u agraru možemo posmatrati kao:

 1. Agrarni makro (državni) menadžment -(prisutne su različite forme državne intervencije u cilju osiguranja prehrambene sigurnosti nacije)
 2. Agrarni mikro (poslovni) menadžment – (preduzećem upravlja vlasnik samostalno poštujući osnovne principe menadžmenta)

Zašto je sektor agrara istovremeno “najjavniji” i “najprivatniji” deo ekonomije?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese