Odlomak

Uvod

Svi informacioni sistemi, bez obzira o kom se tipu radi, imaju istu osnovu, a to su aktivnosti informacionih sistema. U ovom poglavlju približićemo svaku od osnovih aktivnosti informacionog sistema koje se, po prirodi stvari, odnose na procesuiranje informacija, ili podataka. Veoma je bitno da se prepozna ulaz, proces obrade, izlaz, kao i aktivnosti skladištenja i kontrole, koje se sprovode u bilo kom informacionom sistemu. Tabela 1 prikazuje listu primera iz poslovanja koja opisuje svaku od aktivnosti informacionog sistema

Aktivnosti informacionog sistema
• Ulaz. Optičko skeniranje bar-kodova na robi
• Procesuiranje. Obračunavanje plaze, poreza i drugih doprinosa zaposlenog
• Izlaz. Proizvodnja izveštaja i prikaza o performansi prodaje
• Skladištenje. Održavanje podataka o klijentima, zaposlenima i proizvodima
• Kontrola. Generisanje zvučnih signala za označavanje pravilnog unosa podataka o prodaji
Tabela 1: Primeri osnovnih aktivnosti poslovnog informacionog sistema
-2-
1) Ulazni podaci

Podaci o poslovnim transakcijama i drugi događaji moraju biti obuhvaćeni i pripremljeni za procesuiranje aktivnosti ulaza. Obično se ulaz sastoji od forme za unos podataka, preko koje se mogu vršiti aktivnosti skladištenja i menjanja podataka. Krajnji korisnici obično unose podatke direktno u računarske sisteme, ili skladištenje podataka o transakcijama na nekim tipovima fizičkih medija, kao što je papirna forma. Ovaj ulaz uključuje različite aktivnosti menjanja podataka, kako bi se obezbedili da se podaci uskladište na pravi način. Kada se unesu, podacima se mora omogućiti da pređu u format čitljiv mašinama, sve do sledećeg procesuiranja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Uvod u informacione sisteme -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari