Odlomak

ALKALOIDI
Prema broju proizvoda, strukturnom diverzitetu i  širini farmakološkog delovanja alkaloidi predstavljaju  najznačajniju grupu prirodnih proizvoda
Naziv alkaloid uveo je W.Meisner početkom XIX veka  da naglasi bazni karakter ove grupe jedinjenja.

 

 
ALKALOIDI
Arapski “al kall” – baza ,
grčki “ejdos” – sličan
DEFINICIJA

  • Pravi alkaloidi: su bazna jedinjenja, pretežno biljnog porekla, koja sadrže jedan ili više atoma azota, najčešće kao heterociklični azot, a koja ispoljavaju snažno fiziološko delovanje na čoveka i životinje.
  • Pseudo alkaloidi: ne vode poreklo od aminokiselina.
  • Terpenski i steroidni alkaloidi koniin Terpenski i steroidni alkaloidi, koniin.
  • Protoalkaloidi(aminoalkaloidi): jednostavni amini ili složenija jedinjenja kod kojih azot nije deo heterocikličnog prstena (efedrin, kolhicin, hordenin).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese