Odlomak

Aminokiseline spadaju u supstitucione organske kiseline. U svojim molekulima sadrže i amino gupu, -NH2 I karboksilnu grupu –COOH. Prema položaju ovih grupa podijeljene su na α, β i γ-aminokiseline. Pošto  sadrže dvije funkcionalne grupe koje se hemijski razlikuju (prva je bazna a druga kisela), ponašaju se i kao kiseline i kao baze (amfoliti). U sastav aminokiselina ulaze C,H,N i O.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari