Odlomak

UVOD

Postojeća ,,Termoelektrana Ugljevik“ izgrađena je na području ugljevičkog ugljenog basena, na desnoj obali rijeke Janje i dva kilometra od površinskog kopa “Bogutovo Selo”. Objekat Termoelektrane nalazi se 25 km od Bijeljine, odnosno 45 km od Tuzle. Paralelno sa izgradnjom RiTE ,,Ugljevik“ građen je i Ugljevik, koji je sada moderan gradić sa oko četiri hiljade stanovnika.
Organizacija rada izvedena kroz sledeće radne cjeline i službe:
– Rukovodstvo,
– RC “Proizvodnja električne energije”,
– RC “Održavanje TE”
– RC ” Centralna hemijska laboratorija ”
– RC “Remontna radionica”.
– Služba zaštite na radu i zaštite od požara

Organizacija rada u rudniku je izvedena kroz sljedeće radne cjeline i službe:
– RC “Otkrivka,
– RC “Proizvodnja uglja”
– RC “Priprema i otprema uglja”
– RC “Elektromašinsko održavanje”
– Razvoj i plan rudnika
– Služba zaštite na radu i zaštite od požara
– Uprava rudnika.

U 2011. godini Rudnik i termoelektrana “Ugljevik” je nastavila trend dobrih proizvodnih rezultata u poslednjim godinama, ostvarivši rekordne prizvodnje električne energije i uglja, od ponovnog pokretanja proizvodnje nakon rata na prostoru BiH.
U 2011.godini je proizvedeno 1.599,2 GWh električne energije što predstavlja 103,55% u odnosu na godišnji plan i istovremeno je najveća proizvodnja električne energije od ponovnog pokretanja proizvodnje nakon rata na prostorima BiH i treća ukupna proizvodnja od početka rada ugljevičke termoelektrane 1985. godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese