Odlomak

Analiza je naučni metod raščlanjivanja (razlaganja) i objašnjenja neke složene statičke ili dinamičke pojave. Takva pojava je finansijski izveštaj preduzeća jer je on složen i rezultat je odluka o upotrebi resursa (kapitala). Trajanje pojave je neograničeno, a rezultat se saopštava na određeni dan. Analizom se utvrđuje zašto je rezultat upotrebe resursa takav kakav jeste, koji su uzroci i posledice i kako dalje.
Teorija analize bilansa razvila je ,,alat za analizu’’ koji se naziva metode i instrumenti analize. Alat omogućava da se pojava izražena u brojevima raščlani, identifikuju uzroci i posledice ili omogućuje da se opiše ono o čemu pojava govori i da se veličina pojave izrazi brojem.
Od kako je preduzetnika i preduzeća bilansi se sačinjavaju na kraju godine ,,da se vidi šta se radilo’’. Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju kvalitetnu, relevantnu i pravovremenu informaciju. Većina tih informacija potiče iz računovodstvenog infor- macionog sistema. Računovodstvo je danas postalo „poslovni jezik’’. Svi učesnici procesa odlučivanja u preduzeću moraju razumeti taj jezik. Poslovni čovek, preduzet- nik ili menadžer, treba razumeti logiku bilansa i znati čitati finansijski izveštaj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese