Odlomak

1. STA JE BILANS?
Rec bilans potice od latinske reci bilanx libra – vaga sa dva tasa. Rec bilans upucuje na nekoliko zakljucaka:
● da se bilansom nesto meri i iskazuje rezultat,
● da se to sto se meri posmatra sa dva aspekta, dva obelezja,
● da se ta dva aspekta posmatranja onoga sto se meri dovodi u ravnotezu, formira jednakost medju njima.
Bilans je deo seta finansijskih izvestaja: bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o promenama na kapitalu, izvestaj o novcanim tokovima i napomene uz finansijske izvestaje.
Bilans je najpotpuniji sistem sveobuhvatnog saopstavanja i interpretacije poslovno-finansijskih aktivnosti i svih performansi od znacaja za sistem finansijskog izvestavanja i analize finansijskih izvestaja.
2. FINANSIJSKI IZVESTAJ PREDSTAVLJA?
Finansijski zvestaj predstavlja istinit i posten iskaz o finansijskom poslovanju i aktivnostima preduzeca, jer se u postupku njegove izrade respektuje sledece: 1. nacelo racunovodstvene prudencije izbegavanja rizika i opterecenja neizvesnostima 2. nacelo nabavne vrednosti za vrednovanje bilansnih pozicija
3. nacelo obavezne saglasnosti 4. medjuperiodicna konzistentnost primene utvrdjenih nacela
5. savesna primena racunovodstvenih nacela.
3. KORISNICI FINANSIJSKIH IZVESTAJA?
1.investitori – radi donosenja odluka o prodaji, zadrzavanju ili prodaji akcija i proceni sposobnosti preduzeca da isplati dividendu. Investitori se mogu posmatrati u uzem i sirem smislu. U uzem smislu investitori su potencijalni ulagaci u preduzece. U sirem smislu investitori su i vlasnici akcija. Investitorima su potrebne informacije iz finansijskog isvestaja da bi mogli proceniti sadasnju i ocekivanu finansijsku poziciju preduzeca.
2.zaposleni – radi informacija o stabilnosti i profitabilnosti poslovanja preduzeca i mogucnosti obezbedjenja plata i izdataka vezanih za njih.
3.zajmodavci – radi informacija na osnovu kojih ce proceniti da li ce krediti biti blagovremeno vraceni i sa pripadajucim kamatama. Kreditori koji plasiraju kratkorocno vezana sredstva procenjuju likvidnost preduzeca i mogucnost kreiranja novcanog toka. Kreditori koji plasiraju sredstva na dugi rok radije procenjuju profitabilnost i buducnosti i sposobnost generisanja novcanog toka u buducnosti.
4.dobavljaci- radi informacija na osnovu kojih ce proceniti kvalitet poslovnog partnera i njegove mogucnosti da placa dospele obaveze.
5.kupci – radi informacija na osnovu kojih ce proceniti mogucnosti dugorocne saradnje i pouzdanih dobavljaca.
6.vlada – njene agencije i regulatorna tela odredjuju pravila igre i zainteresovani su za sto kvalitetnija pravila kojima se usmerava ekonomski i drustveni razvoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese