Odlomak

Korporativna strategija, odnosno strategija na nivou preduzeća obuhvata organizacionu strategiju koja nastoji da utvrdi poslove koje kompanija treba da obavlja ili koje želi da obavlja, kao i njene buduće planove u vezi sa tim poslovima. Kada govorimo o korporativnoj strategiji neke organizacije, najvažniji podatak koji treba znati je da li se ona bavi jednim poslom ili sa više poslova. Organizacija koja se bavi jednim poslom posluje u okviru jedne privredne delatnosti,  dok organizacija koja se bavi sa više poslova posluje u okviru više privrednih delatnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari