Odlomak

UVOD I UVODNA RAZMATRANJA

Ovom poslovicom čuvenog fizičara bih započeo ovaj seminarski rad čija je tema analiza neiskorišćenih internih resursa preduzeća. Pošto se neiskorišteni resursi nalaze svuda oko nas počevši od porodičnog domaćinstva preduzeća u kojimaradimo,opštine,regije,kantona pa i čitave države znači da trebamo svugdje i na svakom mjestu voditi računa o tim ogromnim potencijalnim rezervama. Vrijeme tranzicije stvara dobre preduzetničke klime te povoljne uvjete bujanja privatne inicijative u svim privrednim i vanprivrednim djelatnostima. To se u prvom redu odražava na državne mjere u području osmišljavanja i  realizacije preduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, srednjih i visokih poslovnih škola, privrednih komora i drugih dijelova preduzetničke infrastrukture, zatim na relativno ujednačavanje makroprivrednih uvjeta i načina financiranja privatnih preduzetničkih poduhvata te ostale podsticajne mjere bržeg razvitka ukupnog preduzetništva. Rješavanje problema privrede u gradu Brčkom  nemoguće je bez sagledavanja problematike rješavanja cjelokupnog problema  privrede na državnom nivou. Država mora urgentno donijeti plan razvoja Bosne i Hercegovine s naglaskom na privredne grane i vlastite resurse koji u budućnosti mogu konkurisati na globalnom tržištu. Plan mora sadržavati podsticaje, mjere i zakone kojima bi se olakšao protok i bolja alokacija viškova štednje i akumulacije, ohrabrila privatna inicijativa i aktivirali neiskorišteni resursi. Prikupljeni novac od prodaje poduzeća u državnom vlasništvu trebao bi se ulagati u kapitalne investicije, prije svega prometnu infrastrukturu. U tom smjeru treba više sredstava osloboditi i prepustiti na upravljanje kantonima i gradovima koji su upoznati s problemima i mogućnostima njihova rješavanja. Naši gradovi i kantoni svakako zbog svojih iznimnih predispozicija mogu biti nosioci ekonomskog razvoja. Nepostojanje čvrste strategije razvoja preduzetništva na državnom nivou , kao smjernice koja bi trebala determinisati razvoj svih regija i gradova , u ovom trenutku predstavlja podsticaj za definiranje potreba i mikro-strategije razvoja tih područja na osnovi koje će se moći lakše definisati i bosansko hercegovačka makro-strategija. Radi promišljanja i definisanja strategije  razvoja potrebno je znati determinante i faktore u okviru kojih treba postavljati zaključke za rješavanje potreba i smjernica razvoja. Rješenje sadašnjih problema i potreba te osiguranje brzog i ravnomjernog razvoja gradova i regija jedna je od glavnih i prioritetnih zadataka vlade. Neki negativni elementi koji karakterišu sadašnje stanje u privredi a  rezultat su takozvane industrijalizacije su:

  •  nekontrolirana urbanizacija grada
  • veliki dio privredne strukture izgrađen i prilagođen prema principima socijalizma i dogovorne ekonomije još uvijek nije transformiran i prilagođen tržišnim zakonima
  • zastarjela tehnologija i znatan udio radno intenzivnog privređivanja

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari