Odlomak

Tokom pisanja ovog seminarskog rada, korisćeni su podaci iz različitih izvora. Ideja seminarskog rada je da se na samom početku upoznamo sa mikrokontrolerima i sa arhitekturom mikrokontrolera AVR. Stanje kakvo danas primećujemo u oblasti mikrokontrolera nastalo je zahvaljujući razvoju tehnologije izrade integrisanih kola koja je omogućila da se u jedan čip smeste stotine hiljada tranzistora. To je bio preduslov proizvodnje mikroprocesora čime su, uz dodavanje memorije, ulazno-izlazne linije, tajmera itd, stvoreni prvi mikroračunari.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari