Odlomak

Osnovna ideja povratne veze jeste uporediti uspostavljeni rezultat sa željenim rezultatom i delovati na osnovu njihove razlike. Povratna veza je jednostavni princip koji obuhvata sve principe regulacije u prirodi: rast živih organizama, kao i bezbroj promenljivih fiziĉkih veliĉina na kojima se zasniva život – telesna temperatura, krvni pritisak, a takoĊe i iterakcija živih organizama se zasniva na tome – ravnoteža, kretanje, vizuelna koordinacija, odziv na stres. Ljudi su u svojim izumima oduvek kopirali prirodu, pa se i u mnogim tehniĉkim sistemima i procesima nalazi povratna veza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari