Odlomak

Banka je finansijska organizacija koja za predmet delatnosti ima zaključivanje i izvršavanje bankarskih poslova. Banka je pravno lice koje posluje u granicama registrovanog predmeta poslovanja. Banka, kao i druge finansijske organizacije, može imati samo organizacioni oblik akcionarskog društva.
Banke su specijalizovane finansijske institucije čija je osnovna funkcija da obezbede adekvatno funkcionisanje privrede, snadbevanjem potrebnom količinom novca. Zajednička karakteristika svim bankama su poslovi uzimanja depozita, davanja kredita i obavljanje poslova platnog prometa. Danas, pored ovih osnovnih poslova, banke obavljaju i brojne druge poslove – osiguranje, lizing, trgovina hartijama od vrednosti i slično.
Banke su u svim zemljama finansijski posrednici u poslovanju koje podrazumeva ostvarivanje profita. Cilj svake zemlje uzročno je povezan sa bankarskim sistemom pa su principi na kojima se zasniva bankarsko poslovanje izuzetno važni i njihovom izučavanju se posvećuje izuzetna i ozbiljna pažnja. Dobar bankarski sistem garancija je ekonomskog napretka zemlje u globalnom smislu i pouzdan i siguran partner fizičkim licima posmatrano sa pojedinačnog stanovišta građana.
S obzirom na to da kao privredni i tržišni subjekti banke rade sa novcem, kao specifičnom robom, podležu posebnom nadzoru i kontroli, od strane centralne banke i na taj način organizuju bankarski sistem jedne zemlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Jedan komentar na “Banka”

nikoleta1812 nikoleta1812 says:

Odlicno napisano sve, da li postoji i neki diplomski rad na temu seoski turizam?

Komentari