Odlomak

Posle prijema zahteva nalogodavca za izvršenje doznake, banka proverava da li postoji pokriće na njegovom računu. Zatim banka nalogodavca daje nalog korespodentskoj banci u inostranstvu da isplati naznačeni iznos subjektu. U nalogu koji domaća banka dostavlja inokorespodentu nalaze se dispozicije nalogodavca, kao i naznaka da li će se doznaka izvršiti na teret njenih sredstava koja se vode na tekućem računu kod korespodentske banke, ili na teret bankarskog kredita koji je sa bankom isplatioca ranije ugovoren i sl. Da bi se obezbedila autentičnost naloga, banka nalogodavca mora da stavi potpise ovlašćenih lica na nalogu koji dostavlja korespodentskoj banci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese